< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: חבר/ת סגל אקדמי (ליבתי)במחשבת ישראל [ירושלים] 31.7.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8061407/

קול קורא למשרת סגל אקדמי (ליבתי) בתחום: מחשבת ישראל*

המרכז האקדמי שלם מבקש למנות מרצה בתחום מחשבת ישראל (מחשבת חז"ל, מחשבת ימי הביניים, קבלה וחסידות, מחשבה יהודית חדשה) במסגרת סגל תוכניות הלימודים במרכז האקדמי שלם.

דרישות התפקיד:
• תואר דוקטור בתחום
• פרסומים שפיטים
• ניסיון והצטיינות בהוראה
• הצטיינות במחקר
• חשיבה בינתחומית. רצוי התמחות ביותר מתחום אחד במחשבת ישראל ו/או שילוב מחשבת ישראל עם דיסציפלינות נוספות מתחומי מדעי הרוח.
• התחייבות לתקופה של 3 שנים לפחות כמקום העבודה העיקרי של המרצה

המרכז האקדמי שלם הוא מוסד אקדמי חדש וייחודי בו מונהגת תכנית מצטיינים רב-תחומית בלימודים הומניסטיים. מלבד הוראה ומחקר, נדרשים חברי הסגל לליווי אישי של הסטודנטים, למעורבות חינוכית, ולגילוי עניין והתמצאות בתחומים שאינם תחומי ההתמחות הראשיים שלהם.

להגשת מועמדות יש לצרף:
1. קורות חיים בפורמט אקדמי מקובל
2. רשימת פרסומים אקדמיים
3. רשימת ממליצים
4. תכניות מחקר ותחומי עניין מחקריים לשנים הקרובות

מידע על המרכז האקדמי שלם ניתן למצוא באתר: www.shalem.ac.il

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 31 ביולי 2018, תוך ציון שם המשרה.
לבירורים ולהגשת המועמדות יש לפנות באמצעות דוא"ל: hr@shalem.ac.il

רק מועמדויות מתאימות ייענו
*המודעה פונה לנשים ולגברים כאחד

מפרסם ההודעה
טלי רכזת משאבי אנוש hr@shalem.ac.il
כתובת מלאה
המרכז האקדמי שלם, העסקן 3, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה