קול קורא // תכנית לימודים: דוקטורט במדע המדינה [תל אביב] דדליין=15.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8061211/

תזכורת אחרונה להגשת מועמדות לדוקטורט במדע המדינה,

באוניברסיטת תל אביב.

למי שמעוניין ועדיין לא הגיש, נותרו מספר ימים להגשת המועמדות,

שתסתיים ב-15.6.18.

https://social-sciences.tau.ac.il/registration/poli-doc2016

מפרסם ההודעה
סיגל שחר תואר שני ושלישי ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת תל אביב טלפון: 03-6406586 פקס: 03-6409515 sigals@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף