< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // מפגש: אמנות פוליטית בישראל בעת הזו / מפגש שלישי – שירה [ירושלים] 5.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8052626/

Contemporary Political Art in Israel / Second Meeting – Plastic Art

סדרת מפגשים עם יוצרים

יו"ר: יהושע סימון

משתתפים: יונתן אמיר, נטלי לוין, הדס קידר

בסדרת מפגשים זו ישוחחו במאים, אמנים פלסטיים, אוצרים, סופרים ומשוררים על משמעות הפוליטי באמנות הישראלית העכשווית ועל האתגרים הניצבים בפניה: מצד אחד המעשה האמנותי מוכפף להיגיון המסחרי ולאורח חיים צרכני שזיקתו לחיים פוליטיים הולכת ופוחתת; ומצד שני ישנו קושי לנקוט עמדות ביקורתיות הן מול הלאומנות ההולכת וגוברת והן מול השמאל, שצמח במסגרת קולוניאלית. במציאות כזו, בייחוד על רקע ההיסטוריה של האמנות הציונית, היבטיה הפוליטיים של האמנות אינם מובנים מאליהם, ולא זו בלבד אלא שגם מקומו של הפוליטי בחיים הפרטיים נתפס כבעייתי ולעיתים אף כלא רצוי. במפגשים נשוחח על האתגרים האלה ונבחן כיצד מתמודדים איתם אמנים מתחומים שונים.

המפגשים ייערכו כשיחות בין המשתתפים וישובצו בהם עבודות אמנות פלסטית, קטעי סרטים וטקסטים ספרותיים.

https://goo.gl/NhrDdj

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה