קול קורא // כנס: מדעי החברה כסמיוטיקה חברתית - תאוריות, מתודות ופרקטיקות מגשרות [קלינינגרד 11/18] דדליין=20.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8050512/

Social Science as Social Semiotics: Bridging Theories, Methods and Practices

8 is a year to celebrate two important milestones in the history of social semiotics – publication of landmark books in 1978 and 1988. Forty years ago, Michael Halliday issued Language as a Social Semiotic. Ten years after, Robert Hodge and Gunther Kress published Social Semiotics. To mark these two important anniversaries the Immanuel Kant Baltic Federal University holds the conference Social Science as Social Semiotics as a part of wider research and education program Baltic Modes of Social Semiotics.
The organizers of the conference hope that the venue of the conference will serve to synergize the potent semiotic schools and traditions that have a long history in the Baltic region. The conference is open to scholars from other regions. It will provide a space for all those who are interested in social semiotics to discuss the achievements and challenges of this field.

Even though the occasion for the conference consigns mostly to the systemic-functional branch of semiotics, its agenda extends its thematic domains. Possible topics of the conference contributions include (but are not limited to):
— Knowledge transfer and methodological convergence of social and semiotic research,
— Trans- and multidisciplinarity: the…. read more

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת עמנואל קאנט, קלינינגרד, רוסיה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה