< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: הפריה מלאכותית בישראל: משפט, הלכה ותרבות (אבישלום וסטרייך)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041405/

Brill Research Perspectives Serie - Assisted Reproduction in Israel: Law, Religion, and Culture

הספר עוסק בזכות להוֹרוּת בישראל: ביישומה (הנרחב) של הזכות באמצעי הפריה מלאכותית, במגבלות על הזכות (משיקולים חברתיים, משפטיים או דתיים) ובהשפעה שיש לשינויים בתחום ההפריה המלאכותית על מושגי יסוד בתחום המשפחה, כדוגמת ההגדרה המושגית של הורות, אב ואם.
החיבור מתמקד בשני נושאים: האחד, פונדקאות ותרומת ביציות. השני, הפריה לאחר המוות. נושאים אלו נבחנים מפרספקטיבות של החוק הישראלי, המשפט העברי וההשפעה הדו-כיוונית שיש למפגש בין השניים.

לפרטים נוספים, תוכן עניינים, ולמידע אודות רכישת הספר: https://brill.com/view/title/34887

מפרסם ההודעה
ד"ר אבישלום וסטרייך מרצה בכיר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רמת גן; מכון שלום הרטמן, ירושלים Visiting Scholar, The Petrie-Flom Center for Health Law Policy, Biotechnology, and Bioethics, Harvard Law School avishalomw@clb.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה