קול קורא // תכנית לתואר שני למורים בהיסטוריה [תל אביב] דדליין=6.9.18

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה