< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: המקרא ועולמו: כנס אקדמי בין-לאומי בישראל [העברית / ירושלים 07/24] דדליין=29.2.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4021111/

The Bible and Its World: An International Academic Conference in Israel

ירושלים, כ”ה–כ”ז בסיון, תשפ”ד, 1-3.7.2024

הכנס הינו יוזמה משותפת של חוגים למקרא באוניברסיטאות ובמכללות בישראל, בשיתוף פעולה עם האיגוד העולמי למדעי היהדות ומוסדות מן העולם. הכנס מוקיר את חוקרי המקרא הישראלים, אשר מחקריהם הופסקו וחייהם הופרעו עקב המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר 2023. חוקרים רבים נקראו לשירות מילואים, נאלצו לעזוב את בתיהם, לא יכלו להגיע למקום עבודתם, והושפעו בדרכים שונות, בין בגוף ובין בנפש, ורבים חוו אובדן אישי.

הכנס הבינלאומי יעסוק במחקרים הקשורים למקרא ועולמו, במובן הרחב ביותר, ויאפשר לחוקרים מישראל ומהעולם להציג את מחקריהם ולדון בהם (לפירוט נושאים ומושבים אפשריים ראו בטופסי ההרשמה). חברי ועדת ההיגוי מקדמים בברכה הצעות במגוון רחב של גישות ושיטות לטקסט המקראי, פרשנותו וקריאתו בהקשרים שונים. הכנס יתקיים פנים אל פנים בירושלים.

הכנס נתמך בסיועם הנדיב של הארטלי קושיצקי, האיגוד העולמי למדעי היהדות ומוסדות נוספים מישראל ומחוצה לה. אנו מקווים כי יוזמה זו תהווה בסיס פורה להמשך שיתוף-פעולה מקומי ובינלאומי.

____________

ניתן להציע הרצאות בעברית או באנגלית. כל חוקר יוכל להגיש הצעה אחת. יש להגיש תקציר בהיקף של עד 250 מילים בעברית ובאנגלית, בטופסי ההרשמה, עד ל-29 בפברואר 2024. תשובות יימסרו עד ל-31 במרץ 2024. חוקרים אשר הרצאותיהם יתקבלו יתבקשו להשלים את הרישום לכנס עד לתאריך ה-30 באפריל 2024.

הצעות אשר התקבלו לכנסים אקדמיים כגון ה-SBL או ASOR (שנערכו בנובמבר 2023) אך לא הוצגו שם, יתקבלו אוטומטית.
הצעות חדשות יעברו ביקורת עמיתים.
הנכם מוזמנים להציע גם מושב הכולל 3–4 הרצאות. יש לפרט בהצעה את כותרות ההרצאות ופרטי המשתתפים במושב (אך שימו לב שכל משתתף במושב כזה יתבקש גם להגיש הצעה אישית של ההרצאה).

https://www.jewish-studies.org/he/iiac-heb/

Message publisher
שירן שבח מזכירות האיגוד העולמי למדעי היהדות האוניברסיטה העברית בירושלים הבנין למדעי היהדות ע"ש יצחק רבין הר הצופים, ירושלים, 9190501 worldunion@jewish-studies.org טלפון 02-5325841 פקס 02-5325910
Full address
האוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added