< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס העשרים-ושישה של האגודה הישראלית לתקשורת [הרצליה 04/24] דדליין=30.11.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3090413/

הכנס השנתי ה-26 של האגודה הישראלית לתקשורת יתקיים באוניברסיטת רייכמן, ביום ה', 18 באפריל, 2024. ועדת הכנס מזמינה הגשת תקציר ו/או מושב ו/או מועמדות לפרס לפי הפירוט הזמין באתר האגודה:
https://isca.org.il/kol-kore-kenes-2024/
יש לטעון את התקציר ופרטי המגישות/ים באתר הבא:
https://forms.gle/qoAx5RAmBL3UHPdn7
את התקצירים לכל המסלולים נא לשלוח עד לתאריך 30 בנובמבר, 2023.

 

מפרסם ההודעה
ד"ר עמית קמה יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת amitk@yvc.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה, Herzliya, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה