< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכה / לכנס: הכנס ה-54 של האגודה הסוציולוגית [אונ ת"א / ת"א 02/23] דדליין חדש=15.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2110520/

עקב פניות שקיבלנו ותקלה טכנית, אנו מודיעים על דחיית הגשת התקצירים של הכנס ה-54, ליום שלישי, ה-15 בנובמבר בחצות.

שימו לב: ניתן להגיש תקצירים הן בנושא הכנס והן מכל תחומי הסוציולוגיה במובנה הרחב. במידה ונתקלתם.ן בקושי בתשלום, או בשגיאה בניסיון להעלות את התקציר, נא לשלוח הודעה על כך באימייל ולצרף את התקציר עם הפרטים המלאים, למזכיר האגודה, אליאב גוטמן ולרכזת הכנס דנה

שי. אליאב גוטמן, מזכיר האגודה הסוציולוגית הישראלית – Secretary@israel-sociology.com דנה שי, רכזת הכנס ה-54 של האגודה הסוציולוגית – isscon54@tauex.tau.ac.il


קול קורא לכנס ה-54 של האגודה הסוציולוגית הישראלית באירוח החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב 2023 בפברואר 19-21
נושא הכנס הוא "סוציולוגיה של שינוי: מהמהפכה התעשייתית למהפכת הנתונים והבינה המלאכותית".

הקאנון הסוציולוגי התגבש בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 ,על רקע תמורות חברתיות
נרחבות שנלוו למהפכה התעשייתית: מיכון שתרם לריכוז אמצעי הייצור ולהגדלת העושר ואי-השוויון;
תמורות נרחבות בשוק העבודה שהובילו לשינויים במוסד המשפחה ולדיפרנציאציה המגדרית בתוכו;
גידול אוכלוסין מואץ והאצת תהליך העיור; תהליכי חילון, אינדיבידואציה ודמוקרטיזציה; גידול
במורכבות הכלכלית והחברתית ועוד. מה שייחד תקופה זו הוא הקצב המואץ של שינויים חברתיים,
אשר טמנו בחובם שיפורים אדירים לצד שבר חברתי ובין-דורי עצום. התרחשויות אלו ניצבו בלב
העשייה הסוציולוגית ששאפה להבין את העולם החברתי באמצעות מושגים כגון חברה, קפיטליזם,
מעמד, סולידריות, אנומיה, רציונליות, בירוקרטיה ואידיאולוגיה –מושגים אשר הפכו לנושאי הליבה של
הדיסציפלינה הסוציולוגית וממשיכים ללוות אותנו גם היום.

כעת אנו מצויים בעיצומה של מהפכה טכנולוגית נוספת—מהפכת הנתונים והבינה המלאכותית –
כתוצאה מהגידול העצום בייצור ובזמינות של נתונים דיגיטליים וביכולת המחשוב הדרושה על מנת
לעבדם. מהפכה זו שונה מאוד מקודמתה אך גם היא משנה, ומבטיחה לשנות, את פני החברה. אם
המהפכה התעשייתית החליפה את העבודה הידנית בכוחות הייצור של המכונה, המהפכה הנוכחית
מתיימרת להחליף יכולות קוגניטיביות ואת שיקול הדעת האנושי בכוחו של האלגוריתם. מלבד
ההשלכות הישירות על שוק העבודה, מהפכה טכנולוגית זו משנה ומסבכת את יחסנו לקניין חומרי
ורוחני, את האופן בו אנו מקיימים קשרים חברתיים, את האופנים בהם אנו צורכים תקשורת, את יחסינו
עם מדינת הלאום, את יחסנו לעצמנו, לגופנו ולמשפחתנו, ועוד. בהתאם, מהפכת הנתונים דורשת
מחשבה מחודשת על הכלים התיאורטיים באמצעותם אנו מבינות ומתארות את פני החברה, כמו גם
על שיטות המחקר והנתונים באמצעותם יש לחקור חברה במאה ה-21.

בכנס זה נרצה לקיים דיון סוציולוגי על המשמעויות המשתרגות של מהפכת הנתונים והבינה
המלאכותית בתחומי העניין המגוונים של קהילות האגודה. נרצה להניע את החשיבה הסוציולוגית
בכיוונים הללו, הן בזירה הגלובלית והן בהקשרה המקומי, ולהאיר את הגורמים המעצבים את האופן
בו הטכנולוגיה מיוצרת, משווקת, ומשתלבת במארג החברתי. נבחן גם את מקומה של ישראל )על
יחידות המודיעין, תעשיית ההייטק, וגם האקדמיה שלה( כזירה חשובה בה מתחולל שינוי טכנולוגי זה,
על מעלותיו ומגרעותיו. כבכל שנה, לצד הנושא המרכזי, יעסוק הכנס גם בשינויים ובמהפכות אחרות,
ובמגוון רחב של סוגיות סוציולוגיות ותחומי עניין סוציולוגיים.

מבנה הכנס
כנס האגודה ה-54 יכלול מושבי מליאה, מושבי מיני-מליאה, מושבים נושאיים, שולחנות עגולים,
ותצוגת פוסטרים. במושבי מליאה ומיני-מליאה יוצגו הרצאות מוזמנות, ובמושבים הנושאיים יוצגו
הרצאות שהוצעו על-ידי חברות וחברי האגודה תחת הנושא המרכזי של הכנס וכן בנושאים
סוציולוגיים מגוונים. רוב המושבים הנושאיים )אך לא כולם( יאורגנו על-ידי אחת או יותר מהקהילות
המקצועיות של האגודה. חלק מההרצאות שיתקבלו ישובצו למושב שולחנות עגולים או פוסטרים,
שבהם יוצגו הרצאות בסגנון פחות פורמלי. מגוון זה של מפגשים ואירועים נועד לעודד שיח מפרה
וידידותי בין חוקרים.ות החולקים.ות תחומי עניין משותפים.

אירועי הכנס השנתי יכללו גם אסיפה כללית של האגודה הסוציולוגית הישראלית, לדיון בענייני
הקהילה הסוציולוגית בישראל ובסוגיות של ניהול האגודה. כמדי שנה, במהלך האסיפה השנתית
יחולקו פרס האגודה הסוציולוגית הישראלית על- שם אליהו לואי גוטמן למאמר המצטיין ופרס התיזה
המצטיינת. קולות קוראים להגשת מועמדות לפרסים אלה ניתן לראות באתר האגודה הסוציולוגית הישראלית:
https://israel-sociology.org.il/

ועדת הכנס מעודדת את המציגים.ות להציג את עבודותיהם.ן בעברית או בערבית ותעשה מאמץ
להנגיש את הדברים לכלל המשתתפים.ות. בהתאם לתנאים, הוועדה תיערך להנגשת הפעילויות
השונות של הכנס לבעלי.ות מוגבלויות.

למידע נוסף ולהרשמה:
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/

מפרסם ההודעה
אליאב גוטמן מזכיר האגודה הסוציולוגית הישראלית Secretary@israel-sociology.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה