פרסום // ספר: הנשים היהודיות של אמריקה: מן התקופה הקולוניאלית ועד ימינו (פמלה ס׳ נאדל) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2100201/

פמלה ס׳ נאדל, הנשים היהודיות של אמריקה: מן התקופה הקולוניאלית ועד ימינו, מאנגלית: יוסי מילוא, מדרשת בן־גוריון וחיפה: מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ואוניברסיטת חיפה תשפ״ב.

נאדל מספרת את סיפורי נשות אמריקה היהודיות החל בימי ייסודה של ארצות הברית ועד ימינו אנו, ושוזרת אותם זה בזה. היא כותבת על גרייס נתן, שחיה בתקופה הקולוניאלית של ארצות הברית, ועל אמה לזרוס נינתה, המשוררת, שפסוקי שירהּ חרוטים על לוח בבסיס פסל החירות, על מנהיגת הפועלים בסי הילמן ועל שופטת בית המשפט העליון רות ביידר גינסבורג. על אלה ועל עוד עשרות פעילות, נשות מקצוע, רעיות ואימהות, שעיצבו את הזהות היהודית האמריקנית.
למקצת הנשים היהודיות חוויית היום־יום היהודית היא סלע קיומן, יש שיהדותן היא עניין שולי בחייהן ויש שהיא אינה נוגעת להן כלל. דבר אחד קושר את כל הנשים היהודיות האלה יחד: לכולן חלק בסיפור העבר הקיבוצי של נשות אמריקה היהודיות, ואת הסיפור הזה חותרת נאדל להציג, חלקים חלקים, בספרה. מאוסף הסיפורים האישיים מתחוורת היסטוריה ארוכה של השפעת הנשים היהודיות של אמריקה על ההיסטוריה והתרבות האמריקנית.

 

https://bgri-press.bgu.ac.il/cgi-webaxy/item?254

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה