< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: תקופת החופש והדרור: הרב כלפון משה הכהן מג'רבא בין שמרנות למודרנה (ירון נעים) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2082700/

ירון נעים, תקופת החופש והדרור: הרב כלפון משה הכהן מג’רבא בין שמרנות למודרנה, באר שבע, תשפ”ב.

המתח הקיים בין שמרנות למודרנה מלווה את האדם יהודי המצוי בתווך בין עולם ההלכה המסורתי מחד לבין עולם המערב הליברלי וגישותיו מאידך. נדמה כי מתח זה הלך והתעצם לאחר הקמת מדינת ישראל. אין תימא כי בקשת הדעות הדתית במדינה ניתן לראות דעות שונות באופן קיצוני. מצד אחד מוכרת הגישה הדוגלת על פי אמירתו המפורסמת של החתם סופר “חדש אסור מן התורה”, מצד שני תעמוד גישתם של הליברלים הדתיים כמו לדוגמא, “נאמני תורה ועבודה”.  במבט ראשון נראה כי אין פיתרון למתח זה, וכי לעד יהיה צורך לבחור בין שני הגישות המקבילות.

הרב כלפון משה הכהן ( = הכמ”ה 1874 – 1950) שחי באי ג’רבא, מקום קטן ושמרני לכל הדעות, מציג גישה שונה ומפתיעה למתח זה. הגותו הנוגעת לכלל התחומים והנושאים בלשד הגישות המודרניות, ללא דחיה או ויתור על פסיק ותג מגישתו האורתודוקסית. זאת ועוד, בחלק מהמקרים טען כי  אין חידוש בגישות המודרניות מאחר ומקורן של הגישות הללו מופיע כבר בתורה או בדברי חז”ל. ספר זה, המבוסס על עבודת הדוקטורט של הכותב, מזמין את קהל החוקרים והקהל הרחב להכיר את הגותו של הכמ”ה המנסה לגשר על התהום הפעורה.

ד”ר ירון נעים , תושב באר שבע ואב לארבעה כתב את עבודת הדוקטורט על הרב כלפון משה הכהן. מקימה ומנהלה של מכללת אמ”ית על שם הדר גולדין בבאר שבע. מחבר מאמרים רבים ומרצה לתולדות עם ישראל , יהדות צפון אפריקה ויהדות ג’רבא בפרט .זהו ספרו השני, ספרו הראשון “דוד לוי: הטפסן בשדה הפוליטיקה והחברה”, יצא בשנת 2018 בהוצאת מכון בן צבי.

ניתן להשיג את הספר במייל vsrvbgho@gmail.com

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added