< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: גיליון 18 של כתב העת המדעי "הומור מקוון" (ערגה הלר)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2070802/

הלר ערגה 2022. (עורכת) הומור בהוראה ובלמידה. הומור מקוון כתב עת מדעי לחקר ההומור, גיליון מספר 18.

לחברי וידידי האגודה הישראלית לחקר ההומור, אני שמח לבשר על יציאתו לאור של הגיליון מספר 18 של כתב העת הומור מקוון. גיליון מיוחד בעריכתה של ד"ר ערגה הלר. נושא הגיליון, "הומור בהוראה ובלמידה".

להלן רשימת המאמרים והחוקרים המופיעים בגיליון: אף פעם אל תזלזלו בכוחו של צחוק אמיתי. הוא מסוגל לעצור כמה מהמפלצות האכזריות ביותר בחטיבת הביניים:

על הערכים החינוכיים הגלומים בספרות פופולרית-הומוריסטית לילדים ולנוער ד"ר שי רודין, המכללה האקדמית גורדון, חיפה ד"ר ארנת טורין, המכללה האקדמית גורדון, חיפה.

הומור ככלי רב-אורייני בקריאת ספרי תמונה ד"ר ערגה הלר, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע.

בעיות לא שגרתיות במתמטיקה, הומור ו חשיבה יצירתית פרופ' מארק אפלבאום, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע פרופ' אביקם גזית, המכללה האקדמית חמדת, נתיבות.

נקודת מבט אחרת על הטבע – ביומימי קרי וקומיקס ד"ר ורד יפלח -וישקרמן , המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר שבע.

זהות ישראלית, מצינו, איננה אלא דמות צדדית של הזהות היהודית!" מבעים של הומור בסוגיות על יהדות, על ציונות ועל ישראליות ברומן מקום אחר ועיר זרה ד"ר עופרה מצוב כהן , אוניברסיטת אריאל.

חוש ההומור של חז"ל גיל קופטש, אמן רב-תחומי.

כתב העת הומור מקוון יוצא לאור פעמיים בשנה. הנכם מוזמנים לשלוח מאמרים בעברית לפרסום בכתב העת בכל עת. המאמרים יעברו שיפוט כמקובל. כמו כן, ניתן להציע מאמרים בעלי ערך מדעי שהתפרסמו בשפה אחרת ויתורגמו לעברית.

http://www.israeli-humor-studies.org/page131.php

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה