< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: למה דברים רעים קורים לאנשים טובים - מסע בעקבות התשובות שהעניקה התרבות היהודית (חן מרקס) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2032002/

מרקס ח', למה דברים רעים קורים לאנשים טובים – מסע בעקבות התשובות שהעניקה התרבות היהודית, ידיעות אחרונות, יבנה, 2022.

למה דווקא אנשים טובים סובלים? האם הגורל שולט באירועים שבאים עלינו? מה ההבדל בין תגובותיהם של גברים ונשים כאשר אסון מתרחש? מדוע אימהות יהודיות הרגו את ילדיהן בארצות אשכנז? כיצד סיפרו יהודי תימן על הגירוש שנגזר עליהם? איזה הסבר סיפק אדמו"ר חסידי למה שהתרחש בשואה? ולשם מה, למען השם, ניסה אלוהים את גיבורי התנ"ך?

למה דברים רעים קורים לאנשים טובים הוא הזמנה ללימוד ולהעמקה בתשובות השונות שהעניקה התרבות היהודית לשאלתם של אלה שחייהם נשברו. זהו מסע לא צפוי בארון הספרים היהודי – לעיתים הוא משעשע, לעיתים מחריד, אך תמיד מרתק. מסע בעקבות שאלה אחת ותשובות רבות, שמבטאות את הצורך האנושי להעניק משמעות ופשר לחידת הקיום.

ד"ר חן מרקס הוא מרצה לספרות חז"ל במכללת עמק יזרעאל. הוא נשוי ואב לשניים. למה דברים רעים קורים לאנשים טובים הוא ספרו הראשון.

על העטיפה: כלי חרס שנשבר וחלקיו חוברו באמצעות טכניקה יפנית (קינצוגי) המדגישה את מקום השבר בזהב. בכך היא גורמת לצופים להתמקד במקום השבירה, להתחקות אחר מסלול ההתנפצות ולספר עליו סיפור עם סוף טוב.

תוכן עניינים:

חלק א –
למה דברים רעים קורים לאנשים טובים בתנ"ך ובספרים החיצוניים?
פרק 1 – קודם כול מוצאים אשמים. החטא הראשון
פרק 2 – מהו ניסיון? ומיהו קורבן? עקדת יצחק
פרק 3 – האם האדם צודק יותר מאלוהים?
חלק א – ה"שטן" וה"ניסיון" בספר איוב
חלק ב – איוב עומד למשפט
חלק ג – כשאלוהים פגש את איוב
פרק 4 – האם מקבלים שכר ועונש בעולם הזה? הברכה והקללה בספר דברים
פרק 5 – מה ההיגיון בעונשים קולקטיביים? מעילתו של עכן בחרם יריחו
פרק 6 – מה צריכה לעשות אישה טובה שרע לה? ספר יהודית
פרק 7 – האם הגורל הוא התשובה? מגילת אסתר
פרק 8 – למה אלוהים מסתתר? שירת האזינו
פרק 9 – כיצד תיתכן נחמה בחורבן מוחלט? חורבן בית המקדש הראשון

חלק ב –

למה דברים רעים קורים לאנשים טובים בחורבן בית שני ובמרד בר כוכבא?

פרק 10 – מהו תפקידה של ההיסטוריה המעגלית? חורבן הבית השני בספרות חז"ל
פרק 11 – מה גרוע יותר מחורבן בית המקדש השני? עיונים בסיפורי מרד בר כוכבא בספרות חז"ל – חלק א
פרק 12 – למה דברים רעים קורים לספר התורה? עיונים בסיפורי מרד בר כוכבא בספרות חז"ל – חלק ב
פרק 13 – לאן נעלמו חיי העולם הבא? חיי העולם הבא, לעומת ה"שאול" ותחיית המתים
פרק 14 – מי כמוך באילמים ה'? סיפור מותו של רבי עקיבא – גרסה א
פרק 15 – מה צליל קולו של אלוהים אילם? סיפור מותו של רבי עקיבא – גרסה ב
פרק 16 – בחינה מחודשת – מהו ניסיון? ומיהו קורבן? סיפור אם השבעה
פרק 17 – היכן מוקרבות נשמות הצדיקים, ולמה? המקדש והמזבח השמיימי – והקורבן שעולה עליו

חלק ג –

למה דברים רעים קורים לאנשים טובים באשכנז של ימי הביניים ובספרות הסוד?

פרק 18 – למה הרגו יהודי אשכנז את ילדיהם ואחר כך התאבדו?
הקדמה – מסע הצלב הראשון – רקע היסטורי
חלק א – הפחד מן המים הקדושים
חלק ב – האמונה באגדות
חלק ג – אמהות ובתולות
פרק 19 – הייתכן שהאיש הטוב הוא למעשה רשע? גלגול נשמות

חלק ד –

למה דברים רעים קורים לאנשים טובים בתימן של המאה השבע עשרה?

פרק 20 – איפה היה אלוהים בגלות מוזע?
הקדמה – כמה יהודים מתו בגלות מוזע?
חלק א – הריאליזם התימני בזמן הגלות
חלק ב – ההיסטוריה שכתבו השורדים
חלק ג – ספרות אגדית-פנטסטית וגלות מוזע

חלק ה –

למה דברים רעים קרו לאדמו"ר מפיאסצנה תחת שלטון הנאצים?

פרק 21 – איפה היה אלוהים בשואה?
הקדמה – האדמו"ר מפיאסצנה – רקע היסטורי
חלק א – השכל או הלב
חלק ב – חזרה אל מותו של רבי עקיבא וסיפור העקדה
חלק ג – סוף המילים

סיכום

פרק 22 – כמה מילים על ה"אנשים הטובים", ה"דברים הרעים", וה"למה"
הצעה יישומית במקום פרידה

 

https://www.ybook.co.il/book/8046/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה