פרסום // ספר: השורש הנעלם - פרדוקס 'הידיעה והבחירה' במשנת ר' צדוק הכהן מלובלין (אביחי צור) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2022110/

אביחי צור, "השורש הנעלם – פרדוקס 'הידיעה והבחירה' במשנת ר' צדוק כהן מלובלין", הוצאת תבונות, אלון שבות, תשפ"א

"השורש הנעלם" הוא מונוגרפיה מקיפה בת כ1500 עמ' (בשלושה כרכים) על משנתו של ר' צדוק הכהן מלובלין, מגדולי האדמו"רים במזרח אירופה בסוף המאה ה-19. דורות של רבנים, חוקרים ולומדים עסקו בחלקים ממשנתו העשירה, המורכבת והרדיקלית של ר' צדוק, אולם כלל הגותו טרם נותחה כמכלול. ה"שורש הנעלם" מצביע לראשונה על המאפיין המרכזי השוזר את כתביו המרובים, בתוכן ובצורה: היחס בין הידיעה והרצון האלוהיים והמוחלטים לבין הבחירה האנושית החופשית והקונטינגנטית.

בניתוח דקדקני ותוך הצבעה על הקשר בין הביוגרפיה של ר' צדוק למשנתו, והשוואה להגות יהודית (כגון הרמב"ם ור' מרדכי יוסף מאיזביצה, רבו של ר' צדוק) וכללית (כגון פרידריך ניטשה, אלבר קאמי, מישל פוקו ואחרים), מאיר הספר את עמדתו הייחודית של ר' צדוק לשאלת הידיעה והבחירה ומצביע על קיומה ברובן המוחלט של הסוגיות בהגותו. לטענת המחבר, עמדת ר' צדוק היא שדווקא הקיום הפרדוקסלי הבו-זמני של שני הקטבים המנוגדים מאפשר פריון יצירתי: הידיעה האלוהית מעניקה ממשות ליסודות הקונטינגנטיים – הדמיון והשקר, הרוע והחטא, היצר והחושך – ואילו אלו מעניקים, כביכול, התחדשות דינאמית למוחלטות האלוהית הקבועה. העיסוק בפרדוקס, מודגם על סוגיות רבות כמו יחסו של ר' צדוק לתורה שבעל-פה, לתשובה, למשיחיות, לתיקון הברית והיצר, לשבת ועוד.

בהמשך הספר מתואר כיצד הפרדוקס מתקיים במנעד רחב של דיונים תורניים ופילוסופיים, וטוען למשמעותו ולרלוונטיות שלו לימינו. בהקשר לכך, נערכת השוואה מקיפה להגותו של ר' נחמן מברסלב המלמדת על המשמעות הקיומית של הפרדוקס ביחס להתמודדות עם הרוע שבחטא ושבייסורים. כך מנותחת גם סוגית 'עבירה לשמה', בהשוואה להוגים מודרניים מזה ולעמדות שבתאיות מזה; בהקשר לסוגיה זו נידונה גם משנתו הטיפולוגית של ר' צדוק, ובתוכה דמויות שחרגו מן החוק וההלכה בדרכים שונות, כשדמותו של עמלק מושווית למגוון עמדות פוסט-מודרניות עכשוויות. חלקו האחרון של הספר מוקדש לדיון בהשלכות המוסריות-פוליטיות של הפרדוקס, בדיון עשיר החורג ממשנתו של ר' צדוק ואשר עוסק במספר שאלות שהעלתה הופעתו של הרוע הרדיקלי בשואה.

"השורש הנעלם" מבוסס על עבודת דוקטורט שהורחבה ועובּדה כדי להתאימה לא רק לחוקרים אקדמאיים אלא גם ללומדים ישיבתיים, וניתוחיו העמוקים מקלים על הבנת דברי ר' צדוק. ניתוח פרדוקס הידיעה והבחירה, המוצג כמפתח להבנת דרשותיו הסבוכות, שזור בדיון כללי בסוגיה בדתות ובפילוסופיה, ומוצג בזיקה לשלל שאלות קיומיות, אתיות ופוליטיות הצומחות מן הממשק בין הגות עכשוויות ובין הגות יהודית רדיקלית. איסוף מגוון החומרים הפזורים בכתביו של ר' צדוק, קיבוצם לפי נושאים והצבתם בהקשר הרחב של משנתו ושל ההגות היהודית והכללית, יחד עם סקירה מקיפה של הספרות המחקרית והלא-מחקרית סביב משנתו, הופכים את החיבור לא רק לפורץ דרך אלא גם לספר בסיס לכל החפץ לבוא בשעריה הנעלמים של משנת ר' צדוק.

 

https://books.herzog.ac.il/product/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9-%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%9c%d7%9d-3-%d7%9b%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%a6%d7%95%d7%a8/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה