פרסום // ספר: בתוך מערבולת הימים: משה פראגר, היסטוריון שואה חרדי (מלי איזנברג) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2022102/

מלי איזנברג, בתוך מערבולת הימים: משה פראגר, היסטוריון שואה חרדי, קרית שדה בוקר וירושלים: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ויד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ״ב.

סיפורו של משה פראגר, היסטוריון שואה חרדי, מתאר את השסע שנפער בין הציבור החרדי לחברה החילונית בדרכי זיכרון השואה והנצחתה. ״בתוך מערבולת הימים״, ספר חדש מאת ד״ר מלי איזנברג בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והוצאת יד ושם, חושף מבט חדש ועמוק על סוגיה ישראלית כאובה.

בשנות הארבעים והחמישים, במהלך מלחמת העולם השנייה ואחריה, הידיעות על השואה וזיכרון השואה היו לגורם מאחד ביישוב היהודי ובחברה הישראלית על כל מגזריה, אולם בחלוף הזמן ועם התפתחות הנרטיבים השונים לתיאור השואה, היחס לשואה וזיכרונה היו לגורם מפריד בין חלקי החברה הישראלית.

'בתוך מערבולת הימים' ספרה החדש של ד"ר מלי איזנברג בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב והוצאת יד ושם, מספר את סיפורו האישי של משה פראגר, יהודי, חרדי, יליד וורשה, שהיה שותף להצלתו של האדמו״ר מגור, אברהם מרדכי אלתר, ונמנה עם בני לווייתו שבאו עמו לארץ ישראל בשנת 1940. לאחר שכל קרוביו נספו במלחמה, הקדיש את חייו לעיצוב זיכרון השואה בקרב הציבור הרחב ובזה החרדי בפרט, וראה בכך שליחות עליונה ואחריות חברתית. פראגר נמנה עם חוקרי השואה החלוצים בארץ.

דרך סיפורו הייחודי של פראגר, פועלו וכתביו הרבים הנדונים בספר, נחשפים צדדים לא מוכרים ביחסים שבין החברה החרדית ובין התנועה הציונית ומדינת ישראל. ממחקרה של איזנברג עולה עד כמה מרכזית השואה בהבניית החברה החרדית לאחר מלחמת העולם השנייה וכיצד התפתחו נרטיבים ישראליים שונים על השואה, החרדי אל מול זה החילוני.

 https://sifrut.co.il/product/בתוך-מערבולת-הימים-משה-פראגר-היסטוריו/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה