< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: עולם קטן: דיוקנאות של חרקים (דרור בורשטיין) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2020900/

דרור בורשטיין, עולם קטן: דיוקנאות של חרקים, תל אביב: בבל 2021

עולם קטן מפנה את תשומת הלב לחייהן של שש–עשרה קבוצות חרקים, מבריומים ושפיריות ועד חיפושיות, דבורים ופרפרים. זהו מסע אל אחד המופעים המרהיבים והעתיקים ביותר של החיים עלי אדמות, מופע שבלעדיו חיינו אינם אפשריים. הספר מתמקד בחרקים כפי שהתגלו לסופרים ומשוררים במרוצת הדורות, וכן מתאר מפגשים של המחבר עם חרקים בעולם שמחוץ לספרות: צרעה המבקרת בבית, תיקן שמתגורר בו, נמלים וחיפושית על ראש הר בגליל העליון, שפיריות המגיחות מבור מים בגליל המערבי, מקלון אחד בעמק יזרעאל ואלפי פרפרים בתל אביב.

https://www.babel.co.il/products/small_world

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה