< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: מגוון ופלורליזם בחקר היחסים הבינלאומיים: הכנס השנתי ה-15 של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים [אונ חיפה 05/22] דדליין=20.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2011100/

 

"מגוון ופלורליזם בחקר היחסים הבינלאומיים"

הכנס ה-15 של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים (עיל"ב) תשפ"ב -2022

הכנס יתקיים באוניברסיטת חיפה / פלטפורמה מקוונת בכפוף לנסיבות

בחסות המחלקה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת חיפה

ביום חמישי ה-12 במאי 2022

 

לאחר החזרה לשגרת הכנסים (לפחות ברמה הלאומית) וכנס עיל"ב האחרון שהתקיים בחודש יוני 2021, בכוונתנו לקיים גם השנה את כנס עיל"ב השנתי בצורה המסורתית של מפגשים פיזיים (ככל שהמציאות תאפשר). לצורך כך, הוועדה המארגנת פונה בזאת לחוקרות וחוקרים בתחום של היחסים הבינלאומיים (יחב"ל) על כל גווניו לשתף אותנו בגילוייהם ובתובנותיהם. הוועדה מעודדת חוקרות וחוקרים צעירות/ים ומנוסות/ים, מרצות ומרצים בעלי תואר שני ושלישי, וגם תלמידות ותלמידי תואר שני ודוקטורנטים להציג את מחקריהם בכל תחומי הנושא של היחב"ל והלימודים הבינלאומיים.

נושא הכנס השנה הנו "מגוון ופלורליזם בחקר היחב"ל". נושא הכנס משקף את הדיונים המתקיימים בשנים האחרונות בקהילת היחב"ל בארץ ובעולם, בנוגע למגוון האינטר-דיסציפלינארי של קהילת חוקרי וחוקרות היחב"ל, כמו גם לזהותם.ן ולגישתם.ן האפיסטמולוגית והמתודולוגית המחקרית. כל אלו משפיעים השפעה ישירה על מחקריהם של חוקרי יחב"ל, ועל התפתחות הדיסציפלינה בארץ ובעולם. נושא זה נבחר בהמשך לדיונים שהתקיימו בפורומים שונים וגם בסדנה של עיל"ב בדצמבר 2021, בנוגע לפיתוח ולשימור המגוון בקהילת חקר היחב"ל בישראל, ובעיל"ב בפרט.

לשם חיזוק מגוון זה, ולהעמקת פעילות עיל"ב לאורך השנה כולה, מעבר לכנס השנתי, הוועד הפועל שמח גם להודיע על הקמתן של "קבוצות עניין" קבועות [Sections] (ראו פירוט באתר האינטרנט המחודש של עיל"ב: https://www.iais-il.org/blank). קבוצות העניין יפעלו במודל של קבוצות העניין באגודות האקדמיות הבינלאומיות, ועיל"ב תעודד ותסייע ככל הניתן בפעילותן לאורך כל השנה.

המושבים בכנס השנתי השנה יהיו בנויים ברובם סביב קבוצות העניין, אם כי יודגש שניתן להגיש גם מושבים עצמאיים לכנס בנוסף למושבי קבוצות העניין:

ביטחון בינלאומי

מושב זה, המאורגן ע"י קבוצת העניין לחקר הביטחון הבינלאומי, יוקדש לרעיונות ולמחקרים חדשים בסוגיות של הביטחון הבינלאומי במובנו הרחב, ללא העדפה לתכנים ספציפיים, לאסכולה מחקרית או לנטייה מתודולוגית מסוימת.

יו"ר הקבוצה: ד"ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה, lutmarc@yahoo.com ד"ר אריאל כבירי, המכללה האקדמית גליל מערבי, ariel.kabiri@gmail.com

 

זכויות האדם ביחסים הבינלאומיים

מטרת מושב זה, המאורגן ע"י קבוצת העניין לחקר זכויות האדם ביחסים הבינלאומיים, היא להציב את זכויות האדם כעדשה מושגית ותמטית דרכה נתבונן על היחסים הבינלאומיים בני זמננו. להשגת מטרה זו, מוזמנות הצעות העוסקות בכל ההיבטים של הממשק בין זכויות אדם כולל בין השאר: זכויות האדם בעידן המגיפה, פלורליזם וזכויות אדם, זכויות האדם ו-BIG TECH, מעצמות המתנגדות לקידום זכויות אדם ועוד. נזמין חוקרות וחוקרים בכל שלבי הקריירה האקדמית ומכל מגוון הגישות המתודולוגיות והתאורטיות להגיש הצעות.

יו"ר הקבוצה: ד"ר שרה קאהן-ניסר, האוניברסיטה הפתוחה, sarabethkn@gmail.com

קונסטרוקטיביזם בפוליטיקה העולמית

מושב זה, המאורגן ע"י קבוצת העניין לחקר הקונסטרוקטיביזם בפוליטיקה העולמית, יקבץ יחדיו חוקרים ותיקים וצעירים המתעניינים בתפקיד המבנה של שיח (discourse) בזירה הבינלאומית. הקבוצה מעודדת בחינה של התפקיד השיחי של שחקנים מדינתיים ולא מדינתיים כאחד. הקבוצה אינה מגדירה מראש את שדה המחקר למרות שהמוקד הראשוני הנו הגוף המרכזי של האו"ם. אנו קוראים לבחון במושב זה נושאי מחקר מגוונים כדוגמת טרור, מעמד נשים, ביטחון ושלום.

יו"ר הקבוצה: ד"ר חן קרצ'ר, אוניברסיטת אריאל, kertcherchen@gmail.com

יחסים בינלאומים והמרחב הקיברנטי

מושב זה, המאורגן ע"י קבוצת העניין לחקר היחסים הבינלאומים והמרחב הקיברנטי, מזמין מאמרים במגוון ההיבטים הנוגעים ליחסים בינלאומיים והמרחב הקיברנטי, ובכלל זאת סוגיות הנוגעות לביטחון בינלאומי, פוליטיקה בין-לאומית, דיפלומטיה ולמגוון סוגי השחקנים הטרנס-לאומיים הפועלים בזירה זו. המושב פתוח למאמרים מגישות מחקריות שונות.

יו"ר הקבוצה: ד"ר אמיר לופוביץ', אוניברסיטת תל אביב amirl@tauex.tau.ac.il

קהילת נשים ומגדר ביחסים הבינלאומיים

קבוצת העניין הוקמה כדי לקדם שתי מטרות מרכזיות: (1) עידוד וביסוס של קשרים בין חוקרות ממוסדות שונים ובשלבים שונים של הקריירה האקדמית ו- (2) קידום המחקר בתחומים הנוגעים לפמיניזם ומגדר ביחב"ל בישראל. לצורך כך, אנו מזמינות חוקרות וחוקרים שתחומי העניין שלהן נוגעים להיבטים מגדריים של פוליטיקה בינלאומית (בהגדרה רחבה) לשלוח למושב הצעות להרצאות יחידות או למספר מושבים מלאים בכנס השנתי. הקריאה פתוחה לכל מי שחוקר/ת מגדר וביטחון, אלימות, צבא, כלכלה פוליטית, דיפלומטיה ויחסי חוץ, יישוב סכסוכים, שלום, הגירה, משפט בינלאומי, גלובליזציה, תרבות, אקלים, תנועות מחאה טרנס-לאומיות, ארגונים בין-לאומיים, זכויות אדם ועוד.

יו"ר הקבוצה: ד"ר שרי אהרוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב saraia@bgu.ac.il

 

חקר האינטגרציה האירופית והיחסים הבינלאומיים

מושב זה, המאורגן ע"י קבוצת העניין לחקר האינטגרציה האירופית והיחיסים הבינלאומיים, יעסוק בחקר האינטגרציה האירופית על כלל נדבכיה השונים בהקשר של חקר היחב"ל. המושב פתוח לגישות מחקריות ולמתודולוגיות שונות וקבוצת העניין מזמינה חוקרות.ים בראשית דרכם האקדמית, כמו גם חוקרות.ים ותיקים יותר להגיש הצעות למאמרים מגישות מחקריות שונות.

יו"ר הקבוצה: ד"ר הילה זהבי, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, hilape@bgu.ac.il ; פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, pardos@bgu.ac.il

מושבים עצמאיים שאינם במסגרת קבוצות העניין:

כלכלה פוליטית בינלאומית

המושב נועד לבחון כיצד תחום ה"כלכלה פוליטית בינלאומית" (IPE) יכול לתרום לניתוח ההשפעות של מגמות כלכליות-פוליטיות שהתעצמו על רקע משבר הקורונה, כגון: משברים בשרשרת ההיצע הגלובלית, שינויים בדפוסי הייצור הגלובליים, עליית הפרוטקציוניזם, תנודות במחיר האנרגיה, תנודות בשערי חליפין. אנו מזמינים הצעות העוסקות בכל אחד מהתחומים הללו, וכן בתחומים אחרים שנכללים תחת קורת הגג הרחבה של תחום ה-IPE. ההצעות אינן חייבות להתייחס ישירות למשבר הקורונה. יחד עם זאת, אנו מעודדים הצעות שמהן אפשר לגזור היקשים ולצאת לדיונים הנוגעים לתופעות הכלכליות-פוליטיות הבינלאומיות שהתעצמו על רקע אירועי השנתיים האחרונות.

יו"ר: ד"ר ניצן פלדמן, אוניברסיטת חיפה, nfeldman@poli.haifa.ac.il

משא ומתן, תיווך, ודיפלומטיה בסכסוכים בינלאומיים

רוב הסכסוכים הבינלאומיים, בין מדינות או מלחמות אזרחים, מסתייעים או מסתיימים במו"מ בין הצדדים, תיווך של צד שלישי, או פעילות דיפלומטית אחרת. מושב זה ינסה לבחון באילו תנאים פעילויות אלה יכולות להצליח, מה הם המשתנים שמשפיעים יותר (או פחות) על סיכויי ההצלחה, כיצד אלה תורמים ליציבות המשטרים בתקופה של פוסט-סכסוך, כיצד עיתוי הפעילות הדיפלומטית יכול להיות קריטי, והאם ניתן לצאת ממבוי סתום במו"מ. כל אלה כמובן הם רק חלק מהנושאים שאנו מעוניינות בהן, ואנחנו בהחלט מעודדות הצעות בכל נושא אחר שנושק לפעילויות דיפלומטיות בכל שלבי הסכסוך.

יו"ר: ד"ר לסלי טריס, אוניברסיטת רייכמן, lterris@idc.ac.il, ד"ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה, clutmar@poli.haifa.ac.il

היסטוריה ויחב"ל

אנו מזמינים הגשה של מחקרים שעוסקים בהיסטוריה ביחב"ל, היסטוריה בינ"ל והיסטוריה דיפלומטית, בהקשר בינ"ל/גלובלי או אזורי. המחקרים יכולים לעסוק, למשל, בסוגיות עכשוויות כמו התמודדות עם מגפות, או עלייה ושקיעה של מעצמות גדולות, אך אינם מוגבלים לעניינים אלו.

יו"ר: ד"ר זיו רובינוביץ, אוניברסיטת חיפה, zrubinovi@staff.haifa.ac.il

 

הוועדה המארגנת מבקשת להדגיש שבנוסף למושבי קבוצות העניין והמושבים העצמאיים, ניתן להגיש גם הצעות למושבים נוספים, שולחנות-עגולים ומאמרים בודדים שלא במסגרת קבוצות העניין והמושבים העצמאיים.

התאריך האחרון למשלוח הצעות למאמרים בודדים, למושבים שלמים, ולשולחנות עגולים, הן במסגרת של קבוצות העניין, המושבים העצמאיים והן במסגרת אחרת, הינו ה-20 בפברואר 2022, וזאת באמצעות הטפסים מטה.

  1. הגשת תקצירים להצגת מאמרים במושבי קבוצות העניין/מושבים עצמאיים/מושבים נוספים

ניתן להגיש לוועדה האקדמית של הכנס (בעברית או באנגלית) הצעות ל:

א) הצגת מחקר או מאמר (אותה תשבץ הוועדה המארגנת באחד ממושבי הכנס המאורגנים ע"י קבוצות העניין, המושבים העצמאיים ואו במסגרת אחרת).

חוקרות.ים המעוניינות.ים להציג מאמר ישלחו את הכותרת, שם המגיש.ה, שיוכו.ה המוסדי ותקציר באורך של עד כ-250 מלים. ניתן לציין את שם קבוצת העניין/המושב העצמאי אליהם יהיו מעוניינים להיות משוייכים, באם זה רלוונטי. יש למלא את הטופס על מנת להציע מאמר להצגה:

טופס להגשת מאמר: https://forms.gle/ZQYTkKG8v2niMvxr8

ב) מושב מגובש של הצגת מאמרים/ שולחן עגול.

חוקרות וחוקרים המעוניינות.ים לארגן מושב יכללו בפנייתם את תיאור הנושא, שמות יושב.ת הראש, המתדיין.ת, והמציגות.ים ושיוכן.ם המוסדי, וכן תקציר של כל אחת מהרצאות (עד ארבע הרצאות במושב, כ-250 מילים לכל תקציר). ניתן לציין את שם קבוצת העניין/מושב עצמאי אליה יהיו מעוניינים להיות משויכים, באם זה רלוונטי. בנוסף למילוי הטופס יש לשלוח את ההצעה המלאה לכתובת: iais@huji.ac.il

טופס להגשת מושב ושולחן עגול: https://forms.gle/v6D6ayPfAzmsb5A66

הכרחי למלא את הטפסים להגשת ההצעה, ולא להסתפק בהתכתבות עם ראש הקבוצה.

הוועדה המארגנת תעשה מאמץ לשלב בכנס את המחקרים והפאנלים המוצעים, אך אינה מתחייבת לקבל את כל ההצעות שיגיעו אליה.

תשובות תישלחנה עד ה-1 באפריל 2022.

  1. הגשת מועמדות לפרסים ע"ש גיל פרידמן ויעקב בר-סימן-טוב

תלמידות ותלמידי מחקר הכותבים עבודת תזה (מ.א.) או דיסרטציה (עבודת דוקטורט) יכולות.ים להציג מועמדות לפרס ע"ש גיל פרידמן (ז"ל) לחוקרות.ים צעירים ביחסים בינלאומיים. לשם כך עליהן.ם להגיש מאמר שלם ,בנוסף לתקציר, עד תאריך 1 באפריל 2022 לכתובת: iais@huji.ac.il יש לציין בכותרת ההודעה שתישלח: מועמדות לפרס ע"ש גיל פרידמן.

כמו כן, תלמידות.ים, חוקרות.ים ומרצות.ים המציגים מאמרים בנושאים של מחקרי שלום והסכסוך הישראלי-ערבי יכולים להציג מועמדות לפרס ע"ש יעקב בר-סימן טוב (ז"ל) למאמר הטוב ביותר בנושא. לשם כך עליהן.ם להגיש מאמר שלם, בנוסף

 

לתקציר, עד תאריך 1 באפריל 2022 לכתובת: iais@huji.ac.il יש לציין בכותרת ההודעה שתישלח: מועמדות לפרס ע"ש יעקב בר-סימן טוב.

 

כללי השתתפות בכנס*

כל המשתתפות והמשתתפים בכנס – יו"ר מושבים, מתדיינות.ים, מרצות.ים וקהל מאזינות.ים – חייבים בדמי הרשמה לכנס (שכולל דמי חברות שנתיים לעמותה): סגל בכיר: 300 ₪, סגל הוראה ומחקר מן החוץ (כולל פוסט-דוקטורנטים): 150 ₪, סטודנטים (לתואר ראשון, שני ושלישי): 50 ₪.

כל משתתף.ת רשאי.ת להגיש עד שתי הצעות למושב מאמרים. מציגות.ים יוכלו לשמש גם כיו"ר של מושבים, מתדיינות.ים, ומשתתפות.ים בשולחנות עגולים.

 

בברכת בריאות איתנה וכנס מוצלח,

 

הוועדה המארגנת

ד"ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר הילה זהבי, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

iais@huji.ac.il

https://www.iais-il.org/upcoming-events

מפרסם ההודעה
ד"ר הילה זהבי מנהלת מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו hilape@bgu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה