< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עבודה: הנחיית עבודות גמר בתוכנית אידאה למדעי הרוח והחברה [העברית, ירושלים] דדליין=30.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112727/

קול קורא

למנחי.ות עבודות גמר בתוכנית אידאה

 

תכנית אידיאה הינה מיזם משותף של מרכז מדעני העתיד ומשרד החינוך – האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. התכנית גובשה במטרה לתת מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים.ות המגלים.ות עניין בתחומי מדעי הרוח, החברה והאומנויות. התכנית מעניקה חשיפה לעשייה ברמה אקדמית-מחקרית גבוהה, פיתוח חשיבה ביקורתית, פיתוח קריאה וכתיבה כמיומנויות מחקר, והבנת מורכבותם של תהליכים היסטוריים-חברתיים, פוליטיים, כלכליים ותרבותיים. במסגרת התכנית התלמידים כותבים עבודת מחקר בתחומי מדעי הרוח, החברה והאומנויות בליווי אישי והנחיה של מומחה מן האקדמיה. כתיבת עבודת המחקר היא הזדמנות להעצמה ולהתפתחות אישית בתהליך מאתגר וארוך טווח. העבודה מוכרת על ידי משרד החינוך כעבודת גמר ברמה מוגברת (5 יח"ל).

לפרטים נוספים על התוכנית: https://www.madaney.net/site/programs/idea/

 

דרישות התפקיד:

  • על המנחה להיות דוקטורנט.ית פעיל.ה וסטודנט.ית רשומ.ה באוניברסיטה העברית בשנות הלימודים תשפ"ב ותשפ"ג, לכל הפחות.
  • על המנחה להיות בעל.ת יכולות בינאישיות גבוהות ויכולת להנחות ולהדריך תלמידים.ות, בעל.ת מומחיות בתחומו.ה האקדמי ומעורב.ת במתרחש בו. ניסיון קודם בהוראה והנחייה מהווה יתרון.
  • כל מנחה בתכנית אידאה מלווה זוג תלמידים.ות שיבצעו פרויקטים אישיים. התגמול עבור הנחייה של זוג תלמידים.ות יעמוד על 10,000 ש"ח לתקופת התוכנית (תתיכן הנחייה של תלמיד אחד ואז סכום המלגה יהיה 5000 ש"ח). המנחים.ות יקיימו פגישות עבודה עם התלמידים פעם-פעמיים בחודש לתקופת התכנית, דצמבר 2021 עד מאי 2022 (כשנה וחצי). שליש מהמילגה יועבר במרץ 2021 ושני שליש במאי 2022, עם הגשת העבודות.
  • נציין כי התלמידים.ות כבר בחרו נושא כללי, קראו מאמרים תיאורטיים בתחום, וקיבלו הכשרה ראשונית בקריאת וכתיבת טקסטים מחקריים. צוות התוכנית אחראי לליווי פדגוגי בכל הנוגע לכתיבת הצעת המחקר ועבודת הגמר, לפעילות חברתית עשירה התורמת למעורבותם של התלמידים.ות, למעקב אחר ההתמודדות הרגשית שלהן.ם וכמובן, לכל הצדדים המנהלתיים הכרוכים בהגשת העבודה. כלומר, תפקידו.ה של המנחה הוא להעניק לתלמידים.ות את הידע בתחומן.ם ואת ההתלהבות הטבעית למחקר.

 

מועמדים.ות מתבקשים.ות למלא פרטים בשאלון המצורף, כולל קובץ קורות חיים אקדמיים מעודכן:

https://forms.gle/EsZyctW43Qci8jUk9

 

ההנחיה ב"אידאה" היא הזדמנות לחשוף בני ובנות נוער למחקר עדכני, ולהכשיר את הדור הבא של החוקרות והחוקרים בתחומי הרוח והחברה. נשמח אם תחליטו לקחת חלק בפרויקט.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל: dekel-shay.schory@mail.huji.ac.il

 

בברכה,

ד"ר דקל שי שחורי

מנהלת אקדמית, תוכנית אידאה

האוניברסיטה העברית לנוער

מפרסם ההודעה
דקל שי שחורי מנהלת אקדמית תוכנית אידאה אוניברסיטה העברית לנוער dekel-shay.schory@mail.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה