< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי של האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון, בנושא : בין פרגוד לבמה: פרקטיקות של יצירה והוראת תיאטרון במגזר הדתי יהודי בישראל [ירושלים 02/22] דדליין=28.11.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1111401/

קול קורא לכנס השנתי של האגודה הישראלית לקידום חקר התיאטרון בנושא:

בין פרגוד לבמה: פרקטיקות של יצירה והוראת תיאטרון במגזר הדתי יהודי בישראל

הכנס יתקיים ביום ג', 15.2.2022, יד' באדר א' תשפ"ב במכללת אמונה, ירושלים

 

הדיאלקטיקה בין הדת היהודית לבין אמנות התיאטרון ידעה איסורים וייסורים לאורך הדורות, אך מעולם לא פסקה לאתגר את שני הצדדים בחיכוך מצד אחד ובחיקוי מצד שני.

את השיח בין יהודים מאמינים לתיאטרון ניתן לתמצת בשתי שאלות מרכזיות: סוגית המימזיס (הדיבר השני) וסוגית הקתרזיס (הנאה בלתי מוסרית). חוקרים שונים עסקו בכך, ביקשו להתוות את קווי המתאר של הדיון ולתת מענה לשאלה האם הדיאלקטיקה הזו נבעה בעיקר מטעמים תיאולוגיים, או שמא מנסיבות סוציולוגיות. גלנדה אברמסון, לינדה בן-צבי, שמעון לוי, דן אוריין, אלי רוזיק, נורית יערי ואחרים עסקו בכך בספריהם על התיאטרון היהודי והישראלי. חוקרי ספרות כגון ברוך קורצוויל וגרשון שקד ביקשו לברר את מהות הטרגדיה בחשיבה היהודית הדתית. לאחרונה כתב על כך יאיר ליפשיץ ב-"Theatre & Judaism" (2019) והציג את הדילמות המורכבות שליוו את היחסים בין יהדות ותיאטרון לאורך הדורות. "הבמה המשכ/קרת" (2017) ספרה של רבקה מנוביץ-מעייני, נוגע באותן סוגיות מנקודת ראותה כאשת תיאטרון מאמינה. כמו כן, מכללת אמונה בירושלים הוציאה לאור "שו"ת דרמה" (2005) מאת הרב דוד ספקטור שביקש להאיר באופן מעשי את ההתלבטויות של סטודנטיות לתיאטרון דתיות.

העשייה התיאטרונית, הן החינוכית והן האמנותית של יוצרות ויוצרי תיאטרון יהודים דתיים וחרדים בישראל, הולכת ומתפתחת. מופעיהם מקיפים סוגיות מגוונות: חומרים מן המקורות, אמונה ורוחניות, מסורת ופולקלור, אקטואליה, נושאים חברתיים, אקטיביזם פוליטי, לצד הצגות ילדים. בשני העשורים האחרונים קמו מספר להקות תיאטרון במגזר הדתי-לאומי ובמגזר החרדי, מגמות תיאטרון נפתחו בבתי ספר תיכוניים בזרם הממלכתי דתי, ובתי ספר לתיאטרון ייעודיים לאוכלוסיות אלו קמו בעיקר באזור ירושלים. המוסד הוותיק ביותר שמעניק תואר אקדמי במסגרת דתית הוא מכללת אמונה שמחלקת התיאטרון שלה חוגגת 26 שנות קיום והעמידה עד כה מאות מורות ויוצרות תיאטרון. במסגרת הכנס שיתקיים ב-2022 בין כתליה, נפגוש יוצרים ויוצרות של תיאטרון הפונה בעיקר אל קהל דתי וחרדי ונשמע הרצאות בנושאים של דת ותיאטרון בכלל ועל תיאטרון של יוצרים דתיים יהודים בפרט.

 

אנו מזמינות הצעות להרצאות של עד 20 דקות ומעוניינות בריבוי נקודות מבט, בהשראת הנושאים הבאים (ההצעות אינן מוגבלות לנושאים אלה בלבד)

  • המופע כחוויה דתית, רוחנית, מיסטית, או אקסטטית
  • היבטים פרפורמטיביים במנהגים דתיים או רוחניים
  • פרפורמנס בטקסים דתיים
  • מימזיס ותיאטרון דתי
  • קתרזיס דתי מול קתרזיס אסתטי
  • יוצרים דתיים, קהל דתי
  • סוגיות בהוראת תיאטרון בציבור הדתי יהודי

 

אנא שלחו הצעות של עד 250 מלים, עד לתאריך 28.11.21 לשתי כתובות הדוא"ל: saritcofman67@gmail.com / achinoam73@gmail.com

 

בברכה, ועדת הכנס: פרופ' נורית יערי, דר' דורית ירושלמי, דר' שרית קופמן-שמחון, רחל מימון-שוורץ, אחינעם אלדובי

 

מפרסם ההודעה
אחינועם אלדובי achinoam73@gmail.com
כתובת מלאה
מכללת אמונה, דרך בית לחם, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה