< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: כנס אספנט למדיניות חברתית 2022‎‎ [העברית, ירושלים 02/22] דדליין=12.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1100919/

חברי.ות רשימה יקרים.ות,

אנחנו שמחים לבשר כי ב-6 בפברואר 2022, ולאחר שנה של הפסקה בשל הנסיבות הידועות, יערך כנס אספנט השנתי למדיניות חברתית.

אנחנו לא פחות שמחים לבשר כי הכנס, ה-12 במספר, יערך השנה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. נושא הכנס הוא "שובר (אי-)שוויון? מדינת הרווחה הישראלית ואי שוויון במאה ה-21".

מצ"ב הקול הקורא, ובו פירוט על נושא הכנס ותהליך ההגשה. שימו לב שהתאריך האחרון להגשת תקצירים הוא ה-15.10.2021

את ההצעות יש להגיש באתר המקוון בכתובת הבאה  https://bit.ly/3lJtKmg

כמו כן, נשמח מאוד על העברת הקול הקורא, לכל מכריכם.ן, עמיתיכם.ן ורשימות התפוצה שלכם.ן.

לפרטים ובירורים ניתן לפנות לרכז הכנס עוז איסרוב: espanetil2022@gmail.com

בברכה,

ד״ר רנא אסעיד (יו״רית)
ד״ר רוני הולר (יו״ר)

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה