< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: רשות הגנים הלאומיים – מעצבת אתרי המורשת, התיירות והנופש בישראל, 1955 – 1998 (איל מטרני) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1090205/

מטרני, א', (2021), רשות הגנים הלאומיים – מעצבת אתרי המורשת, התיירות והנופש בישראל, 1955 – 1998, ספרי ניב

הספר עוסק בארבעה עשורים שבהם פעלה רשות הגנים הלאומיים, ומתאר את ראשוניותה ביצירת תרבות הפיתוח, הטיפוח, ניהול התיירות, השימור והשירות בעבור עשרות גנים לאומיים ברחבי ישראל, אבל גם כתשתית שהשפיעה על אתרי תיירות אחרים.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה