קול קורא // למושב בכנס: טרנספורמציות בחינוך שפה ראשונה - אתגרים עכשוויים ואפשרויות עתידיות (אורנה לוין, יעל פויס) בכנס האגודה הבינלאומית לחקר החינוך [ניקוסיה & מקוון 06/22] דדליין=13.9.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1090109/

Dear members,

We hope you are well and looking forward to the forthcoming academic year.

As published on the ARLE (The International Association for Research in L1 Education) site, the organization’s 13th conference will take place in Nicosia on June 15th-17th, 2022.

As part of the conference, we wish to conduct a symposium that will deal with issues of educating literature teachers to mindfully use digital tools and distance learning. Due to the pandemic, the literary dialogue in class around artistic, humanistic, and social issues has given way over the past year to teaching methods that do not include a face-to-face physical encounter. Teaching using digital tools, which bridges geographical spaces, has become both relevant and essential. Teachers were required to change their teaching from one moment to another, and teacher educators were forced to seek alternative teaching paths.

The proposed symposium will deal with the issue of how we can educate teachers who will foster the reading of different kinds of literature in a media-saturated era, which gives more and more room for teaching using digital tools. In addition, we wish to ask ourselves what we have learned from our experience of teaching during the pandemic, which may help us in the future.

We invite you to submit a proposal of approximately 300 words to Dr. Orna Levin, at orna@achva.ac.il by Monday, September 13th, 2021.

A decision regarding the proposals accepted for the symposium will be made by Thursday, September 30th, 2021.

Please, feel free to send this invitation to colleagues and researchers who might find it of interest.

All the best,

Dr. Orna Levin and Prof. Yael Poyas

http://www.arle.be/doc/2021/Conference%202022/ARLE2022_ConferenceThemeCFP_final.pdf

 

ARLE

מפרסם ההודעה
אורנה לוין orna_l@achva.ac.il
כתובת מלאה
University of Cyprus, Kallipoleos, Nicosia, Cyprus
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה