< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: ומה מורים אנו לילדינו בבית הספר? (נעמי (יפֶה) עיני) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071500/

יפה – עיני, נ. (2018). ומה מורים אנו לילדינו בבית הספר?, דעות, גיליון 83. בהוצאת נאמני תורה ועבודה

"חיים תוססים, ערכי יסוד, ארון ספרים עשיר, חשיבה ביקורתית, כבוד לזולת ושאלות – זאת אבקש שנציע לתלמידינו. וההכשרה החינוכית – היא תתמקד בפיתוח אומץ לב, תחושת מסוגלות עצמית, חוסן נפשי ותשוקה לפעול בעולם ולחפש אחר תשובות". על בית הספר כשדה האימונים של החיים.

https://toravoda.org.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94/%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%99-%d7%a2/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה