פרסום // גיליון כתב עת: נהריים: כתב עת לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית-גרמנית, כרך 15, גיליון 1 [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071103/

Naharaim: Journal of German-Jewish Literature and Cultural History 15, no. 1 (2021)

חלקו העיקרי של הגיליון הראשון של 'נהריים' לשנת 2021 מוקדש למאמרים מחקריים, מסות ויצירות לזכרו של סטפן מוזס (1931–2007), המייסד של מרכז רוזנצווייג.

 

The heart of this issue (Vol. 15, no. 1) is a special section entitled “Stéphane Mosès and the Invention of German Jewish Modernity”, which presents a collection of reflections, scholarly essays, and creative compositions dedicated to the memory of Stéphane Mosès (1931–2007), the founder of the Franz Rosenzweig Minerva Research Center.

-=-=-

Benjamin Pollock

Introduction

SPECIAL SECTION: STÉPHANE MOSÈS AND THE INVENTION OF GERMAN JEWISH MODERNITY

Gabriel Motzkin

Stéphane Mosès after the Holocaust

Paul Mendes-Flohr

Stéphane Mosès’ Angels

Vivian Liska

Stéphane Mosès’ Hope

Michal Govrin

Stéphane Mosès – Le Passeur Among the Ruins

Sharon Livne, Irene Aue-Ben-David

A German-Jewish Existence: Stéphane Mosès and the Establishment of German Literature Studies at the Hebrew University

Eckart Goebel

Widerruf: “Revocation” – On Hans Mayer and Stéphane Mosès

Galili Shahar

Narrentum and Being-Jewish: Kafka and Benjamin

Bernhard Greiner

“This Nothing of a Voice”: Kafka’s Josefine Narrative as a Modern Reflection on Revelation and Language

Eli Schonfeld

H’arut: A Jewish Reading of Kafka’s In the Penal Colony

OTHER CONTRIBUTIONS

Heidi Stern

Diskurse protestantischer Hebraisten der Frühen Neuzeit über jüdische Kommunikationsformeln

Ori Werdiger

Addendum: Scholem on Meeting Gordin in Paris in 1946

https://www.degruyter.com/journal/key/NAHA/15/1/html

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה