< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: אומניאת (משאלות) ספר ללימוד ערבית ספרותית (אלון פרגמן וריקי ארברמן) [ערבית, עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1061910/

 פרגמן, אלון, וארברמן, ריקי. 2021. אומניאת: לימוד השפה הערבית, חלק 1.

לרוכשים לצורכי הוראה תינתן אפשרות צפייה בקובץ דיגיטלי.

ספר חדש ללימוד חווייתי ומשמעותי של השפה הערבית הספרותית והמדוברת לתלמידי כיתות י' בחטיבה העליונה, באישור משרד החינוך. בכל יחידת לימוד, הטריגר ללמידה הוא סרטון בערבית, שבו התלמידים נחשפים לערבית המדוברת היומיומית במגוון דיאלקטים. לאחר תרגול השמע והדיבור, התלמידים קוראים טקסט באותו נושא ונדרשים למגוון פעילויות, חלקן מתוקשבות, לפיתוח כל מיומנויות השפה. הספר כולל גם פרקים בדקדוק ובתחביר והנחיה לשימוש במילון ערבי-עברי. הספר הוא ראשון בסדרה של שלושה ספרים. מותאם גם להוראה במוסדות האקדמיים השונים.

https://mishaalot20.wixsite.com/wishes

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה