< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: ברגע האחרון – יהדות פולין בין שתי מלחמות העולם (אירית צ'רניאבסקי) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020999/

Irith Cherniavsky,At the last moment, Jerusalem, 2020

AT THE LAST MOMENT הינו ספר מרתק המבוסס על דוקטורט מאת אירית צ'רניאבסקי, העוסק ביהדות פולין שבין שתי מלחמות העולם, ומתאר את הרצון העז של יהודי פולין להגר בצד הקושי העצום להיחלץ מפולין בשנים שקדמו לשואה.

עוד לפני מלחמת העולם השנייה והשואה הפכה פולין למלכודת עבור היהודים שחיו בה. רבים מאד מלמעלה משלושה מיליון היהודים שחיו אז בפולין שאפו לצאת ממנה, אך רק אחוזים בודדים הצליחו להשיג אישור הגירה ובכך להציל את חייהם. מספרם המועט כל כך של אישורי ההגירה לעומת שאיפתם של המוני יהודי פולין לצאת ממנה הוביל למאבק נואש על כל רישיון ורישיון.

הספר עוסק במאבק להגירה ומציג מצב טרגי זה מנקודת ראותו של היחיד: מצבה הכלכלי, החברתי והפוליטי הקשה של פולין, ומצבם הקשה עוד יותר של יהודי פולין, סגירת העולם בפני המהגר היהודי, המאבק להשגת אישור ההגירה, עלות ההגירה וקשיי הדרך.

לצד תיאור קורע לב של מאבקם של יהודי פולין לעלייה, חושפת ד"ר אירית צ'רניאבסקי, את שבר הפרידה מבני המשפחה, מהקהילה, מהחברים ומכל העולם שאותו השאירו מאחור אותם המעטים אשר הצליחו להגר, עולם אשר נכחד כמעט במלואו בשואה שנים ספורות לאחר עלייתם.

https://www.amazon.com/At-Last-Moment-Irith-Cherniavsky/dp/B08D4F8SYY

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה