< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: היידה בי היידה בו עלייתה ,נפילתה והקמתה מחדש של קבוצת מכבי יפו (פורמן ברוך) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020110/

פורמן ב, היידה בי היידה בו עלייתה, נפילתה והקמתה מחדש של קבוצת מכבי יפו, תירוש, הוצאה לאור , תל-אביב, 2020

הספר "היידה בי, היידה בו – עלייתה, נפילתה והקמתה מחדש של מכבי יפו" עוסק בתולדותיה של קבוצת הכדורגל של מכבי יפו מיום הקמתה בשנת 1949 ועד ימינו אנו. בנוסף, עוסק הספר בנושאים אחרים כגון שורשיה של הקבוצה בבולגריה, העלייה הבולגרית ומאפייניה, הקשר בין קהל האוהדים לקבוצה, הסיבות לקריסתה של הקבוצה בשנת 2000 וייסודה מחדש על ידי אוהדיה  תחת השם מכבי קביליו יפו.

מכבי יפו הייתה הקבוצה הראשונה מבין הקבוצות שנוסדו על ידי עולים חדשים, שהצליחה לנפץ את תקרת הזכוכית, להשתלב בליגה א' (הליגה הלאומית) כבר בשנת 1955, ולהישאר בה כמעט ברציפות במשך עשרות שנים. הייתה זו גם הקבוצה היחידה של ארגון הספורט מכבי שפעלה בעיר עולים שהישגיה היו טובים יותר מאלה של קבוצות הפועל ובית"ר שפעלו באותה העיר. נקודה נוספת שאפיינה את קבוצת מכבי יפו היה הקשר ההדוק שנוצר בינה לבין אוהדיה, ובין השחקנים לאוהדים נוצרו קשרים, חברויות ואפילו קשרי משפחה.

קבוצת מכבי יפו שייצגה למעשה את "א"י השנייה" מהווה דוגמה להשתלבותם של בני העדה הבולגרית בארץ ולתוצאות יצירתו המוצלחת של כור ההיתוך האמיתי.

ד"ר ברוך פורמן (1948), הינו בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך אוניברסיטת תל-אביב ובעל תואר דוקטור מהמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר -אילן (2005). מחקריו עוסקים בעיקר במעורבותם של ארגוני הספורט הפועל, מכבי ובית"ר בקרב עולים חדשים ובקרב אלה שהתעתדו לעלות לארץ, החל מסיומה של מלחמת העולם השנייה ועד ימינו אנו.

ד"ר ברוך פורמן (1948), הינו בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך אוניברסיטת תל-אביב ובעל תואר דוקטור מהמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר -אילן (2005). מחקריו עוסקים בעיקר במעורבותם של ארגוני הספורט הפועל, מכבי ובית"ר בקרב עולים חדשים ובקרב אלה שהתעתדו לעלות לארץ, החל מסיומה של מלחמת העולם השנייה ועד ימינו אנו.

ד"ר ברוך פורמן (1948), הינו בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך אוניברסיטת תל-אביב ובעל תואר דוקטור מהמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר -אילן (2005). מחקריו עוסקים בעיקר במעורבותם של ארגוני הספורט הפועל, מכבי ובית"ר בקרב עולים חדשים ובקרב אלה שהתעתדו לעלות לארץ, החל מסיומה של מלחמת העולם השנייה ועד ימינו אנו.

ד"ר ברוך פורמן (1948), הינו בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך אוניברסיטת תל-אביב ובעל תואר דוקטור מהמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר -אילן (2005). מחקריו עוסקים בעיקר במעורבותם של ארגוני הספורט הפועל, מכבי ובית"ר בקרב עולים חדשים ובקרב אלה שהתעתדו לעלות לארץ, החל מסיומה של מלחמת העולם השנייה ועד ימינו אנו ועד ימינו אנו.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה