< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: מחר ירד גשם - נובלה (רוני אלפנדרי) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1012003/

אלפנדרי ר. (2020), מחר ירד גשם. ירושלים: הוצאת כרמל

גיבור הנובלה של  רוני אלפנדרי, מחר ירד גשם, פועל בעולם מעיק ואכזרי ומחפש חיפוש אמיץ אחר תוחלת וגאולה. 

שוב ושוב הוא מוצא את עצמו מול קור וניכור, מחפש נואשות אחר תקווה וחיבור לנפשו ולמשפחתו. מעשה של רוע מוחלט, בנאלי וחסר טעם מוביל אותו לצאת למסע חיפוש אחר אהבה. האמונה שיוכל להסביר את מעשיו לבנו, אותו נטש בגיל צעיר, מכפרת במעט על תחושת הריקנות שהוא חווה במציאות המפורקת, עולם שבו האהבה מתקשה לשרוד.

לספרו החדש של רוני אלפנדרי מחר ירד גשם יש להקשיב. עולה ממנו תחושת הדחיפות של אדם המבקש לספר את אשר על לבו, בדרכו האחרונה. בדרך אל הגרדום הפנימי הזה, הזמן מדמם. זוהי נובלה על רוע, אהבה ובגידה, אבל יותר מכל – על מה שנותר בלתי מפוענח, מעבר למלים. יקיר אלקריב.

מצאתי בנובלה של רוני אלפנדרי קסם רב. הגישוש הזה אחר העבר, אחר אינטימיות והניסיון להסיט מסכים. המון עדינות יש בנובלה, המון התבוננות דקה ותובנה שהיא תמיד אנושית. ליה נירגד.

דר' רוני אלפנדרי, עובד סוציאלי קליני. עוסק בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובצילום. מרצה באוניברסיטאות חיפה ובר-אילן. זה ספרו השביעי.

https://carmelph.co.il/book/one-day-i-will-return/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה