פרסום // גיליון כתב עת: נהריים: כתב עת לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית-גרמנית, כרך 14, גיליון 2 (בנימין פולק, דניאל ויידנר, כריסטיאן ויזה) [אנגלית, גרמנית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0122000/

Naharaim: Journal of German-Jewish Literature and Cultural History, Vol. 14, Issue 2

מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצווייג שמח להודיע על פרסום גיליון חדש של כתב העת 'נהריים' לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית-גרמנית, המתפרסם פעמיים בשנה באנגלית ובגרמנית. בגיליון הנוכחי: מאמרים על הפילוסוף היהודי-גרמני פרנץ רוזנצווייג וחיבורו 'כוכב הגאולה', גטו טרזינשטט, התכתבות בין גרשם שלום ויעקב גורדין ונושאים נוספים (ראו תוכן עניינים מתחת להודעה באנגלית).

 

The Franz Rosenzweig Minerva Research Center is pleased to announce the publication of the latest issue of its journal, Naharaim: Journal of German-Jewish Literature and Cultural History (Zeitschrift für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte) [Volume 14, Issue 2].

This issue includes a special section (Part II of II) that is dedicated to contributions by participants of the conference “Back to Redemption: Rosenzweig’s Star 1919–2019”, which the center hosted on February 17–20, 2019. Other contributions include articles on separation in the Theresienstadt Ghetto; Simon Kronberg’s writing; and the correspondence between Gershom Scholem and Jacob Gordin.

The journal Naharaim was founded by the Franz Rosenzweig Minerva Research Centre at the Hebrew University of Jerusalem in 2007 and appears bi-annually. It is a double-blind peer-reviewed journal that publishes the latest research on philosophical, literary and historical aspects of German-Jewish culture. The articles appear in both German and English.

Table of Contents:

Benjamin Pollock

Introduction

SPECIAL SECTION: BACK TO REDEMPTION: ROSENZWEIG’S STAR 1919–2019 (PART II)

Massimiliano De Villa

“Es gibt nur eine Sprache”: The ‘Task of the Translator’ in Rosenzweig’s Idea of Language and Redemption. Its Conceptual Homologies and Expansions

Cass Fisher

Actualized Redemption in the Thought of Franz Rosenzweig and Rabbi Joseph B. Soloveitchik

Luca Bertolino

„Bach in die Synagogen!“. Erlösende Noten in Franz Rosenzweig

Michael L. Morgan

I, You, We: Community and Redemption in Rosenzweig

OTHER CONTRIBUTIONS

Teresa Walch

Just West of East: The Paradoxical Place of the Theresienstadt Ghetto in Policy and Perception

Dorothea Rebecca Schönsee

Schattenfiguren, Spektren, Gespenster als leuchtende Verheißung. Simon Kronbergs Sonderstellung in der deutschen Literatur des Expressionismus

Ori Werdiger

On the Possibility of and Justification for a Philosophical Interpretation of Kabbalah: The Scholem-Gordin Correspondence

https://www.degruyter.com/view/journals/naha/14/2/naha.14.issue-2.xml

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה