< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: תרבות המחלוקת בישראל (מיכאל רוטנברג) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0120612/

מיכאל רוטנברג, סופה להתקיים: הקיום המשותף בצל המחלוקת, הוצאת כרמל, ירושלים, תש"פ, 2020.

הספר עוסק בתופעת ריבוי הדעות בתקופת המשנה והתלמוד, מזווית שכמעט לא נחקרה עד היום: כיצד חיים כשלא מסכימים; מהן הנחות היסוד שמאפשרות חיים משותפים, גם כאשר הדעות מנוגדות; ומתי המחלוקת הופכת לעימות ואף לפילוג. הספר מבקש להשיב על שאלות אלו מתוך עיון בספרות חז"ל, בסוגיות הלכתיות ובהתרחשויות הריאליות, ובנוסף – הארת הנושא באמצעות תובנות מודרניות מתחום הפילוסופיה המדינית, הפילוסופיה של ההלכה, ותורת יישוב הסכסוכים.

https://carmelph.co.il/book/co-existence

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה