< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: בונות ארץ חדשה: אדריכליות וארגוני נשים בתקופת המנדט (סיגל דוידי) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0113000/

דוידי, סיגל (2020). בונות ארץ חדשה: אדריכליות וארגוני נשים בתקופת המנדט. רעננה: למדא עיון, הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה.

לא רבים יודעים כי אדריכליות היו שותפות מרכזיות בבנייתו של היישוב היהודי המתפתח ובקידומה של האדריכלות המודרניסטית בארץ ישראל. לוטה כהן, אלזה גדעוני מנדלשטם וג’ניה אוורבוך עומדות במרכזו של הספר בונות ארץ חדשה: אדריכליות וארגוני נשים בתקופת המנדט, החושף לראשונה את פרי עבודתן, יצירותיהן ועשייתן, שנדחקו אל שולי התודעה. הספר מגולל את קורותיה של השוּתפוּת המיוחדת שנרקמה ביניהן ובין ארגוני נשים ציוניות, בהם ויצו, מועצת הפועלות, ליגת נשים לישראל והסתדרות נשי המזרחי באמריקה, ומציג קשת רחבה של מוסדות ומבנים שהקימו לרווחתם של נשים וילדים בארץ ישראל. לצד תיעוד היסטורי מעמיק, המבוסס על מסמכים ארכיוניים שטרם נחשפו, המחברת מנתחת את יישומם של הרעיונות המודרניסטיים האירופיים בתכנון של מבני מוסדות הנשים ומתמקדת ברעיון “האישה החדשה”. ספר זה מציע מבט רב־תחומי על חקר המגדר, האדריכלות וההתיישבות הציונית בארץ ישראל, זוויות ראייה חדשות ותוספת מחקרית חשובה, הן לנשות ולאנשי האקדמיה העוסקים בתחומים אלה ואחרים הן לקהל רחב, סקרן וצמא דעת.

https://did.li/oxnCN

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added