< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת // לתכנית לימודים: תואר שני בחינוך - הערכה בחינוך [סמינר הקיבוצים, תל אביב] דדליין=31.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0092120/

מעוניינים להמשיך ללמוד, להתפתח ולהוביל תהליכי שינוי משמעותיים בבתי הספר ובארגונים החינוכיים בהם אתם עובדים? הצטרפו אלינו ללימודים בתכנית 'הערכה בחינוך' ובואו להיות מובילים בתהליך הטמעת תרבות הערכה והתאמתה למציאות הדינמית והמשתנה המאפיינת את העידן הנוכחי.

התכנית מקנה כלים מגוונים להערכה חלופית ופרסונלית, לרבות הערכה דיגיטלית, וכן כלים לדיאלוג ולתקשורת בין-אישית אפקטיבית, החיוניים לתהליכי מישוב והערכה. בכך מזמנת התכנית חוויה של למידה מצמיחה וחדשנית המותאמת למאה ה- 21.

במסגרת הלימודים ניתנות שתי תעודות: תעודת רכז הערכה בית-ספרי, המוכרת על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). מדובר בתפקיד מפתח, מאתגר ומשמעותי בבית הספר שגם מזכה בגמול ייעודי בגובה 6% מן השכר המשולב. 

בנוסף, ניתנת תעודה ב"הערכה המותאמת לאוכלוסיות מיוחדות" מטעם מכללת סמינר הקיבוצים. תעודה זו מקנה כלים להערכת המיומנויות הקוגניטיביות והחברתיות-רגשיות של התלמידים וכן להערכת הרגלי הלמידה ורמת הידע להם, וזאת לצורך בניית תכנית התערבות הנותנת מענה מדויק המותאם לצרכיהם הייחודיים. 

נשארו מספר מקומות אחרונים ללימודים בתכנית. נשמח לראותכם איתנו במכללת סמינר הקיבוצים. 

למידע נוסף והרשמה חייגו: 03-6901200 

https://www.smkb.ac.il/edu-evaluation

מפרסם ההודעה
מיכל לוי-קרן michal.keren@smkb.ac.il
כתובת מלאה
סמינר הקיבוצים, Mordechai Namir Road, Tel Aviv-Yafo, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה