< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // סדרת הרצאות: תולדות המוסיקה המערבית - התקופה הקלאסית (דרורה ברוק) [מקוון] מפגש ראשון=17.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081112/

תולדות המוסיקה המערבית – התקופה הקלאסית.

מרצה: דרורה ברוק

מקוון – דרך זום

הקורס נערך מטעם לימודי החוץ של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל אביב

 

נושאי הקורס:

* שאלות עקרוניות בלימודי היסטוריה בכלל ותולדות המוסיקה בפרט

* מבארוק לרוקוקו

* מהרוקוקו לקלאסיקה

* המוסיקה הכלית – זרמים והתפתחויות לאורך המאה ה-18

* צורת הסונטה

* הקונצרטו לכלי ולתזמורת

* רביעיות מיתרים

* סמפוניות

* מוסיקה קולית דתית

* מוסיקה קולית חילונית

* הכרות עם יצירות מהתקופה ואנליזה רטורית שלהן

 

הקורס יתקיים דרך זום ויועבר בצורה אינטראקטיבית וחווייתית.

 

10 מפגשים, ימי שני, בשעה 19:00-20:30

17.8, 24.8, 31.8, 7.9, 14.9, 21.9, 12.10, 19.10, 26.10, 2.11

מחיר: 40 ש"ח למפגש בודד

למשלמים מראש לקורס כולו – 20% הנחה: 330 ש"ח במקום 400.

[הקורס יפתח במידה וירשמו מספיק נרשמים]

17.8 – שאלות עקרוניות בלימודי הסטוריה בכלל ותולדות המוסיקה בפרט.

24.8 – מהבארוק לרוקוקו

31.8 – מהרוקוקו לקלאסיקה

7.9 – המוסיקה הכלית – זרמים והתפתחויות לאורך המאה ה-18

14.9 – כולם מדברים על צורת הסונטה

21.9 – הקונצרטו לכלי ולתזמורת

12.10- רביעיות מיתרים

19.10 – סימפוניות

26.10 – מוסיקה קולית דתית

2.11 – מוסיקה קולית חילונית

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה