< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // ללימודים: תכנית בלימודי תרבות [אונ חיפה] דדליין=31.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0050202/

נרשמים לתואר שני? מעוניינים לרכוש זווית ראייה חדשה על העולם הסובב אתכם? לצלול לעומקם של נושאים מרתקים? למתוח אופק חדש להבנת רעיונות ותהליכים מעצבי תרבות, חברה, זיכרון? מקומכם איתנו בתוכנית הצעירה והייחודית ללימודי תרבות באוניברסיטת חיפה.
'תרבות' מבחינתנו היא המכלול העשיר של החיים האנושיים, המורכב מכל ביטוי של יצירה ועשייה — מאמנות, דרך אוכל ועד כלכלה — כמו גם ממסורות חשיבה ודפוסי התנהגות ותקשורת. כל אלה ועוד נלמדים בהקשרם ההיסטורי והאקטואלי גם יחד, לאורן של שאלות חברתיות עכשוויות. התכנית משלבת לימודים עיוניים וחוויתיים בשיעורים, סדנאות, סיורים והתנסות מעשית, המציעים כר נרחב לביטוי אישי.
הלימודים מתקיימים בימי רביעי במשך שלושה סמסטרים, ללא צורך בלימודי השלמה. הם מפגישים מורים, אמנים, אדריכלים, משפטנים ועוד, המהווים קהילה לומדת תוססת ומפרה. 'היום שאחרי' (המגיפה והסגר) הוא הזמן המתאים ביותר לחשב מסלול מחדש – ללכת ללמוד, לתכנן וליצור את עתידנו הרוחני.

לפרטים נוספים נא לפנות למרכזת התוכנית, ריקי סניר זוסמן במייל riki-s@univ.haifa.ac.il

http://macs.haifa.ac.il/index.php/he/

מפרסם ההודעה
צפי זבה-אלרן tsafisebba@gmail.com 04-8240124
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה