קול קורא // למושבים: הקונגרס העולמי להיסטוריה כלכלית בנושא "משאבים" [פריז 07/21] דדליין=30.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042922/

XIX World Economic History Congress - Paris

The 19th World Congress will be held in Paris on July 25-30 2021. The Congress will address “resources” as one of the main challenges of the contemporary world. The Congress will consider sessions on all the categories of resources, that is natural, material, immaterial and human (work and skill): water, air, energy, food products, raw materials, labour, capital, patents etc. The panel will address the discovery, management and limitation of these resources, the impact their use has on territorial and social organizations as well as their significances in individuals’ eyes up for the world community at large.

To submit a session proposal you need to login below and will then be able to submit your proposal in a file. You'll have to give the name(s) of the organizer(s) and their institutional affiliation, a title for the session, and the prefered duration (single session of 90' or double session 2X90', successive or not). In addition, it is advised to provide a summary with a list of potential contributors and the title of their talk, if relevant. Only submissions in English will be accepted.

You can access and modify your proposal until June 30, 2020.

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה