פרסום // ספר: בשר ודם: לתשאל את פרויד על קרבן אדם, אמיתי או מדומיין (בני בית הלחמי) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0041414/

Beit-Hallahmi, B. (2019). Flesh and Blood: Interrogating Freud on Human Sacrifice, Real and Imagined. Leiden: Brill.

Fears and stories about an underground religion devoted to Satan, which demands and carries out child sacrifice, appeared in the United States in the late twentieth century and became the subject of media reports, supported by some mental health professionals. Looking at these modern fantasies leads us back to ancient stories which in some cases believers consider the height of religious devotion.

Horrifying ideas about human sacrifice, child sacrifice, and the offering to the gods of a beloved only son by his father appear repeatedly in Western traditions, starting with the Greeks and the Hebrews. "Flesh and Blood: Interrogating Freud on Human Sacrifice, Real and Imagined" focuses on rituals of violence tied to religion, both imagined and real. The main question of this work is the meaning of blood and ritual killing in the history of religion. The book examines the encounter with the idea of child sacrifice in the context of human hopes for salvation.

https://brill.com/view/title/57029

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה