< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: "מוות השחור" בזירה אפורה. זקנים ואנחנו (טובה גמליאל) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0040909/

גמליאל, ט. 2003. הסגנון המקאברי: מקרה-מחקר על התמודדות עם מוות. מגמות, 2. 240-262.

“””אם עלינו להציע הסבר קצר ביותר לכל הרע שבני אדם משיתים על עצמם ועל העולם, מתחילת העולם ועד למחר, זה לא יהיה במונחים של תורשה חייתית, אינסטינקטים והתפתחות, זה יהיה פשוט במחיר שגובה העמדת הפנים השפויה של האדם, בניסיונו להכחיש את מצבו האמיתי. (ארנסט בקר)
שלום לכולם,
 
בימים אלו, בהם מותם של זקנים מקבל במחוזותנו נוכחות כפי שלא הייתה לו מעולם, קובע את סטטיסטיקת המוות ומצוי בשיח, מצאתי לנכון לשתפכם במאמרי, על אודות הזיקה בין המגיפה השחורה ומוטיבים ספרותיים של “מחול המוות” לבין תודעת סוף החיים של זקנים. במוקד המושג “הסגנון המקברי” ותרומתו להתמודדות נפשית.
 
אפשר מי מכם/ן ימצאו במאמר עניין.
 
בריאות שלימה וחג שמח
 
טובה
You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added