< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הגשת כתבי יד לפרסום בהוצאת מרכז זלמן שזר – היסטוריה יהודית [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0032101/

קול קורא להגשת כתבי יד מחקריים להוצאה לאור של מרכז זלמן שזר

הוצאת הספרים של מרכז זלמן שזר מובילה בפרסום ספרי מחקר ועיון בתחומי ההיסטוריה היהודית על כל גווניה. בהוצאה ראו אור עד היום מאות ספרים של טובי החוקרים והחוקרות העוסקים בתולדות עם ישראל.

מערכת הפרסומים של ההוצאה מורכבת מחוקרים בעלי שם, החברים בסגל הבכיר של האוניברסיטאות בישראל. כל כתב יד המוגש למערכת זוכה לחוות דעת של מומחים בתחום, ועם קבלתו לפרסום – גם לליווי מקצועי בתהליך ההוצאה.

בתום שנה של היערכות מחודשת והרחבת תשתיות ההפקה, פונה ההוצאה לאור של מרכז זלמן שזר לחוקרות וחוקרים, ותיקים וצעירים, בהזמנה להציע כתבי יד מחקריים לפרסום במסלולים הבאים:

א. ספרי מחקר: מסלול המיועד לחוקרים בכירים המבקשים לפרסם את פירות מחקריהם.
ב. ספרי ביכורים: מסלול המיועד לחוקרים בראשית דרכם. במסגרת הטיפול המקצועי במהלך הפקת הספר, כל מחבר יזכה לליוויו של חוקר בכיר מטעם מערכת הפרסומים, וכן להדרכה בהתקנת כתב היד ובעריכת הספר לקראת פרסומו.
ג. קובצי מאמרים נושאיים: קבצים העוסקים בסוגיות חתך מרכזיות בתולדות עם ישראל.

אנו קוראים לחברים וחברות בסגל האקדמי ובמיוחד לחוקרים וחוקרות צעירים ליהנות מהשירות הייחודי שמעניקה הוצאת הספרים של מרכז זלמן שזר. לצד הניסיון רב השנים נערכנו להעניק לכל מחבר ומחברת יחס אישי וייעוץ מקצועי מוקפד בכל שלבי ההפקה, תוך עמידה בלוח זמנים: כל ספר יצא לאור בתוך שנה מקבלת כתב היד הסופי.
עלות הוצאת ספר במרכז זלמן שזר מסובסדת, וחוקרים צעירים זוכים לסבסוד נוסף.

למידע נוסף ניתן לעמוד בקשר עם חיה פז כהן, מנהלת ההוצאה:050-6555285 haya@shazar.org.il.

בברכה,
פרופ’ ג’רמי כהן אודי פראוור
יו”ר מערכת הפרסומים יו”ר מועצת מרכז זלמן שזר

www.shazar.org.il/Books/BooksStore.aspx

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added