פרסום // ספר: התרגום והפירוש בערבית-יהודית של יפת בן עלי הקראי לספר איוב (אריק סדן) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022923/

Sadan, Arik. The Arabic Translation and Commentary of Yefet ben 'Eli the Karaite on the Book of Job. Karaite Texts and Studies 12, Meira Polliack and Michael G. Wechsler (eds.). Leiden: E. J. Brill, 2019. xii+717 pp.

This volume consists of a scientific edition of the Judaeo-Arabic translation and commentary on the book of Job by one of the preeminent litterateurs of the Karaite “Golden Age” (10th–11th centuries), Yefet ben ʿEli ha-Levi. Yefet’s complete translation and commentary on Job, published for the first time, provides a fascinating insight into the history and development of exegetical thought on this book, both among the Karaites as well as the Rabbanites. In preparing this edition, all extant manuscripts have been consulted. Their length varies from 1 to 340 folios and in total they contain ca. 2,850 folios.

For further details, see the book's website: https://brill.com/view/title/33334

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה