< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למושב בכנס: אבולוציה תרבותית ועולם המקרא. בכנס האגודה האירופית לחקר המקרא (רונית ניקולסקי) [וופרטל 08/20] דדליין=20.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0021525/

EABS 2020, Wuppertal, Germany - The Biblical World and Cultural Evolution

מושב על עולם המקרא ואבולוציה תרבותית. המושב מוקדש לחקר עולם המקרא והתקבלותו מנקודת מבט של אבולוציה תרבותית, דהיינו של עקרונות אבולוציוניים של תהליכים תרבותיים: אילו תהליכים תרבותיים הביאו להתגבשות אספקטיים תרבותיים מסוימים המגולמים במקרא, בעיקר לאור תרבויות מקבילות. אילו תהליכים תרבותיים הביאו להתגבשות החוגים הבתר-מקראיים, והתגבשותם של אלה, בסופו של דבר, ביהדות לסוגייה והנצרויות. השנה נתמקד בשיטות מחקר של אבולוציה תרבותית, בעיקר בשאלת מדעי הרוח הדיגיטליים לעומת מחקר סמיוטי אנושי.

ההרשמה היא דרך אתר ה-EABS. בזמן ההרשמה תתבקשו לשלם דמי חבר בסך 30 אירו.

https://www.eabs.net/

ההרשמה היא דרך האתר, לבירור פרטים נוספים אפשר לפנות אלי, רונית ניקולסקי ronit.nikolsky@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/10oGNcbW_PaZEPz0hdXpk3sUldde7q45O4H8uslp4mtk/edit?usp=sharing

מפרסם ההודעה
רונית ניקולסקי r.nikolsky@rug.nl
כתובת מלאה
Wuppertal, Germany
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה