פרסום // ספר ילדים: מתנות שלא שוכחים (דורית אורגד ועמירם רביב) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0020403/

אורגד. ד' ורביב. ע' (2019). מתנות שלא שוכחים. קוראים הוצאת ספרים

ספר ילדים ( כיתות א-ד) שבו 7 סיפורים המיועדים לטיפוח תפקודים ניהוליים (Executive functions).

לכל סיפור מצורף הסבר קצר ו-10 שאלות המאפשרות הרחבת השיח והדיון על המתרחש בסיפור.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה