< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: רגולציה בישראל: ערכים, אפקטיביות, שיטות (אייל טבת/יצחק גל-נור) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0010902/

אייל טבת/יצחק גל-נור, עורכים, רגולציה בישראל: ערכים, אפקטיביות, שיטות, הוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 2019, 494 עמ’.

בספר רגולציה בישראל: ערכים, אפקטיביות, שיטות שלושה חלקים. במרכזם של השניים הראשונים עומדות השאלות האם הרגולציה יכולה לאזן בין ערכים מתנגשים, ואם כן – כיצד, והאם המשרד הממשלתי מתאים לבצע גם את תפקיד הרגולטור. חלקו האחרון בוחן שיטות שונות לביצוע הרגולציה. מאמרי הספר דנים ברגולציה במגוון תחומים כמו בנקאות, חופי הים, קופות החולים, תחבורה ציבורית, ערוץ 10, עובדי קבלן, ארגוני המגזר השלישי, עסקים קטנים ועוד. המאמרים מצביעים על קיומה של רגולציית-יתר בתחומים אחדים לצד רגולציית-חסר באחרים, אך התובנה העיקרית העולה מהם היא היעדרה של מדיניות רגולציה ברורה ועקבית בישראל. בהתאם לכך מוצעות המלצות לשינוי מדיניות הרגולציה בישראל לשם השגת המטרה המשותפת לרגולציה באשר היא – שמירה על אינטרסים חיוניים של הציבור.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added