< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: גיליון מספר 13 של כתב העת המדעי הומור מקוון (שלמה ע. גולדמן) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0010606/

שמחים לבשר על יציאתו לאור של גיליון מספר 13 של כתב העת הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור”

הגיליון מתמקד בהומור ופוליטיקה. גיליון זה מהווה תרומה חשובה להבנת תפקידו של ההומור בפוליטיקה בהקשרים, בסוגי הומור ועל ידי אישים  שונים. הומור משמש בפוליטיקה ככלי תעמולה, אמצעי להעברת מסרים והשפעה על דעת הקהל. המחקר על הומור בפוליטיקה במחוזותינו דל.
גיליון מיוחד זה מעשיר את הידע בתחום ההומור בכלל וחקר הפוליטיקה בפרט.

עורך אורח של הגיליון: ד”ר שלמה ע’ גולדמן

להלן שמות  המאמרים והחוקרים:

מְשַׂחֵק עם הכיפה על הראש /  ד”ר דוד מ’ פויכטונגר, החוג לאזרחות במכללה האקדמית הרצוג והחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית
וד”ר צחי כהן, החוג לספרות במכללה האקדמית הרצוג והתכניות ליהדות, הקריה האקדמית אונו.
.
מ-“כל בדיחות אשכול” ל-“כל בדיחות נאצר”: העם כתבנית נוף בדיחותיו / ד”ר אלון גן, מכללת סמינר הקיבוצים.

“וובה, יראה מאלוהים”: בדיחות פוליטיות בפורומים הומוריסטים ברוסיה / ד”ר נרמינה עבדולאייב, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

פוליטיקה והומור במקומות עבודה: היבטים מגדריים של השפעות ההון החברתי-ארגוני
והשימוש בהומור חיובי על הפוליטיקה הארגונית במוקדי שירות לקוחות / ד”ר נדב גבאי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת אריאל ובני פלדמן, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת אריאל.

השימוש בקריקטורות כאמצעי תעמולה בידי חזבאללה / ד”ר שלמה ע’ גולדמן, מכללת אורות ישראל, התוכנית לניהול וארגון מערכות חינוך
וד”ר הדס רוט, המכללה האקדמית הדסה, החוג לפוליטיקה ותקשורת.

סקירת ספרים

Aleen Pace Nilsen and Don L.F. Nilsen The Language of Humor: An Introduction. Cambridge University

/ Press. 2019. pp. xiv, 387./  Prof. Arthur Asa Berger, Professor Emeritus of Broadcast and Electronic Communication Arts San Francisco State University

הנכם מוזמנים לשלוח מאמרים בכל עת.  גיליונות כתב העת יוצאים לאור פעמיים בשנה.  ניתן להציע מאמרים שהתפרסמו בשפה אחרת ושיתורגמו לעברית. ההחלטה האם לפרסם מאמרים מסוג זה נתונה בידי עורך כתב העת.

ראו קישור לכתב העת:  http://www.israeli-humor-studies.org/page45.php

בברכה
פרופ’ אריה סובר
עורך

האגודה הישראלית לחקר ההומור

www.israeli-humor-studies.org/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added