< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס הבינלאומי השני לחסידות: החסידות בפולין: היסטוריה, זרמים רעיוניים ויצירה [לובלין / קרקוב. 09/20] דדליין=15.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010605/

Hasidism in Poland: History, Streams of Thought, and Culture

קול קורא להגשת הצעות להרצאה בכנס החסידות הבינלאומי השני –
כנס החסידות הבינלאומי השני (HICON, 2020) מתוכנן להיות מפגש אקדמי, אינטרדיסציפלינרי, אשר יתקיים בפולין. הכנס יעסוק בהיסטוריה ובהגות של החסידות בפולין; בקשרי הגומלין שביניהן; בתיאולוגיה, בחוויה הקהילתית, בניגון, באמנות ובסיפור החסידי בפולין; ובקורותיה של החסידות בפולין עד השואה, בשנות המלחמה ולאחריה.
הכנס יתקיים בשני אתרים מרכזיים: באוניברסיטה הקתולית בלובלין (יום שני ה- 7.9.2020) ובאוניברסיטה היגלונית בקרקוב (יום חמישי ה- 10.9.2020). בנוסף יתקיימו מושבים אקדמיים בקוצק, ליז’נסק ולנצוט וכן סיורים לימודיים בערים: גוּרַה קַלְוַוארְיַה, קז'ימייז' דולני, לובלין, טרנוב וקרקוב.
יש לשלוח תקציר להרצאה (עד 100 מילים), וכן תקציר קורות חיים ושיוך מוסדי, לד"ר דינה פלדמן, רכזת הוועדה המדעית, עד 15 בפברואר 2020: fel.dina@gmail.com . תשובות הוועדה האקדמית תשלחנה עד ה- 15 במרץ 2019.
הרצאות תהיינה בנות 20 דקות, בעברית או באנגלית.
ניתן יהיה להשתתף בכנס גם ללא מתן הרצאה.
שירותי קרקע יסופקו על ידי מוזיאון גליציה בקרקוב. התשלום כולל: לינה, ארוחות כשרות למהדרין, סיורים לימודיים, והסעות. הזמנת טיסות וביטוח נסיעות הינה באחריות המשתתפים. ההרשמה תפתח ב-22 במרץ 2019. פרטים בנושא ישלחו בנפרד.
הכנס נעשה ביוזמת הקתדרה לחקר החסידות על שם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בחסות לוי יצחק ויהודית רחמני – אוניברסיטת בר אילן. ובשיתוף:
◆ המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה היגלונית – קרקוב, פולין – מארחת הכנס (10.9).
◆ המרכז הבינלאומי לחקר המסורת ההיסטורית והתרבותית של יהדות מרכז ומזרח אירופה – האוניברסיטה הקתולית על שם ג'ון פול ה-II, לובלין – מארחת הכנס (7.9).
◆ אוניברסיטת סטנפורד – מרכז טאובה ללימודי יהדות.
◆ היברו קולג׳, בוסטון – בית המדרש לרבנים.
◆ האוניברסיטה הפדגוגית על שם פאבלו טיכניאה, אומן – המרכז האוקראיני–ישראלי לחינוך, מדע ותרבות.

יושבי ראש הכנס: פרופ' צבי מרק וד"ר אוריאל גלמן.
הוועדה המדעית (בסדר א"ב): פרופ’ אריאל אבן מעשה, פרופ’ מיכאל גאלאס, ד"ר אוריאל גלמן, פרופ’ ארתור גרין, פרופ' סלבומיר זוריק, פרופ' צבי מרק, ד"ר דינה פלדמן, פרופסור נטליה צימבל, ד"ר זאב קיציס.
מתאמי הכנס: ד"ר זאב קיציס (zeevkitsis@gmail.com), ד"ר דינה פלדמן ((fel.dina@gmail.com

מפרסם ההודעה
דינה פלדמן fel.dina@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה הקתולית בלובלין והאוניברסיטה היגלונית בקרקוב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה