< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר (מודפס ומקוון): הצחוק: קובץ מאמרים רב-תחומי בחקר ההומור (אריה סובר)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/ספר-מודפס-ומקוון-הצחוק-קובץ-מאמרים-רב/

הספר "הצחוק", הינו הקובץ הרב-תחומי השני בחקר ההומור בשפה העברית בעריכת פרופ' אריה סובר, בא בעקבותיו של הספר הראשון שיצא לאור בשנת 2012 בשם, "חשיבותה של אי-רצינות" בהוצאת כרמל. המאמרים בספר הנוכחי, מוסיפים נדבך חשוב נוסף להבנת ההומור והצחוק המלווים אותנו לכל אורך חיינו. הספר כולל שבעה נושאים מרכזיים: המקורות והמאפיינים של ההומור היהודי; הפסיכולוגיה של ההומור; הומור וזיכרון השואה; הפילוסופיה של ההומור והצחוק; הומור בספרות; הומור והוראה; הומור ופוליטיקה בישראל. חשיבותו של ספר זה בכך שהוא תורם תרומה משמעותית לחקר ההומור בתחומי ידע שלא טופלו במידה הראויה עד כה. החוקרים שמשתתפים בספר הינם אנשי אקדמיה בכירים מישראל, אנגליה וארצות הברית שבאים מדיסציפלינות שונות שמעשירות את הרב-תחומיות של הספר ומספקות מגוון מעניין של מאמרים להבנה מיטבית של ההומור והצחוק.

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה