קול קורא // הכנס ה-17 של האגודה לחקר שפה וחברה: השפות בחברה הישראלית בעידן הגלובלי: לאן? [תל אביב 06/18] דדליין=5.3.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/הכנס-ה-17-של-האגודה-לחקר-שפה-וחברה-השפות-ב/

אנו מזמינים אתכם לשלוח תקציר לכנס ה-17 של האגודה לחקר שפה וחברה. הכנס יתקיים ב-3.6.2018
הכנס יתקיים בשלוחת אוניברסיטת ניו-יורק בתל-אביב.
במוקד הכינוס יעמוד הנושא: השפות בחברה הישראלית בעידן הגלובלי: לאן?
מועד הגשת התקצירים נדחה ל-5.3.2018. (פרטים בקול הקורא הרצ"ב).
בברכה,
אורלי, מוחמד והועדה המארגנת

מידע על האגודה ועל פעילותה אפשר למצוא באתר il.co.languageandsociety.www://http/

Edan D. Raviv, Ph.D. Assistant Director, Academic Programs NYU Tel Aviv
conferences.nyuta@gmail.com

אורלי חיים
haimorly1@gmail.com

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com להרשמה לרמה, לחצו כאן https://bit.ly/2NeXmVN לעשיית מנוי ברמה, לחצו כאן https://bit.ly/2Wfdpa4
כתובת מלאה
שלוחת אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב רחוב בני דן, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה