קול קורא // הכנס ה-17 של האגודה לחקר שפה וחברה: השפות בחברה הישראלית בעידן הגלובלי: לאן? [תל אביב 06/18] דדליין=5.3.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/הכנס-ה-17-של-האגודה-לחקר-שפה-וחברה-השפות-ב/

אנו מזמינים אתכם לשלוח תקציר לכנס ה-17 של האגודה לחקר שפה וחברה. הכנס יתקיים ב-3.6.2018
הכנס יתקיים בשלוחת אוניברסיטת ניו-יורק בתל-אביב.
במוקד הכינוס יעמוד הנושא: השפות בחברה הישראלית בעידן הגלובלי: לאן?
מועד הגשת התקצירים נדחה ל-5.3.2018. (פרטים בקול הקורא הרצ"ב).
בברכה,
אורלי, מוחמד והועדה המארגנת

מידע על האגודה ועל פעילותה אפשר למצוא באתר il.co.languageandsociety.www://http/

Edan D. Raviv, Ph.D. Assistant Director, Academic Programs NYU Tel Aviv
conferences.nyuta@gmail.com

אורלי חיים
haimorly1@gmail.com

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
שלוחת אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב רחוב בני דן, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה