פעילות רמה בתקופת חגי תשרי תש"פ


צוות רמה יוצא לחופשה קצרה בתחילת חגי תשרי תש"פ


להלן לוח הזמנים לשליחת הודעות והפצת ניוזלטר

26.9.19

הודעות שיגיעו למערכת עד תאריך זה יטופלו לפני היציאה לחופשה.

יתכן שחלקן יופץ במהלך החופשה.

26.9-12.10.19

רמה בחופשה.

במהלך החופשה יופצו 2-3 ניוזלטרים.

לא יהיה טיפול בעניינים שוטפים - קבלת הודעות, מענה לשאלות וכדומה.

13.10.19

רמה חוזרת לפעילות מלאה.

הודעות שיתקבלו במהלך החופשה יטופלו לאחריה על פי סדר הגעתן למערכת.


אנא הקדימו שליחת הודעותיכם להפצה ברמה


נשמח לענות על שאלותיכם. אנא פנו אלינו בהקדם