תחשיב קרדיטים להפצת הודעות

הודעות מתפרסמות ברמה כנגד קרדיטים, כדלהלן:

הודעה רגילה = קרדיט 1

הודעה על ספר שרכישתו כרוכה בתשלום = 2 קרדיטים

הודעה על מאמר. למנוי חבר = קרדיט 1. למנוי אורח = 2 קרדיטים

הודעה על דבר אחר הכרוך בתשלום = כמות הקרדיטים מחושבת לכל מקרה לגופו

הקצאת קרדיטים:

לרשות מנוי/ה חבר/ה פרטי/ת עומדים 10 קרדיטים לשנה

לרשות מנוי/ה אורח/ת עומדים 3 קרדיטים בשנה

מספר הקרדיטים העומדים לרשות מנוי מוסדי הוא בהתאם להסכם ולמספר החברים/ות המשוייכים/ות למנוי. הקצאת הקרדיטים בין החברים/ות על פי החלטת המוסד.