שלח/י הודעה שניה על "קול קורא" לאירוע, פרסום ולימודים, או על "הזדמנות"