סדרת מפגשים: בימת שדה בוקר. סמינר חוקרים שבועי [מכון בן גוריון / שדה בוקר] סמ' א' תשפ"ג

בימת שדה בוקר תשפ”ג – סמינר חוקרים שבועי, הסמינר יתקיים בכל סמסטר ביום שלישי בין השעות 14:00-12:30, במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית האוניברסיטה בשדה בוקר בימת שדה בוקר תשפ”ג סמינר חוקרים שבועי הסמינר… Read more